บิ๊กตู่เผยร้านอาหารให้นั่งในร้านเจอแล้วให้ปิดเลย

วันที่ 18 พ.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ออกมาแถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีการพูดถึงการผ่อนคลาย ม า ต ร ก า ร ให้ร้านอาหารนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้ แต่หากไม่ทำตามจะสั่งปิดทันที

ภาพดังกล่าว

การผ่อนคลายต่างๆ ที่วันนี้มีผล บั ง คั บ ใช้แล้ว เช่น การอนุญาตให้พื้นที่สี แ ด งเข้ม สามารถนั่งทานอาหารได้ในร้าน โดยจำกัดจำนวนคน ซึ่งเป็นความพ ย า ย  า ม ของรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนในการประกอบธุรกิจร้านอาหารคงไม่ใช่เฉพาะเจ้าของ แต่มีประชาชนจำนวนมาก ซึ่งส่งผล ก ระท บ ต่อชีวิตประจำวันของผู้คน โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะที่ปรึกษาอย่างรอบคอบและจะต้องใช้ ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น โ ร ค อย่าง เ ข้ ม ง ว ด คือ จำกัดคนไม่ให้เกิน 1 ใน 4 การเว้นระยะห่างกัน และไม่ดื่ม สุ ร าภายในร้าน

นายกฯ กล่าวอีกว่า หากพบว่าร้านใดไม่ดำเนินการตาม ม า ต ร  ก า รจะสั่งปิดทันที และมีการทบทวน ม า ต รก า ร ที่ เ ข้ ม ง ว ด กว่าเดิม จึงขอให้เจ้าของร้านอาหารทุกร้านสมาคมต่างๆ ช่วยกันรับผิดชอบด้วย ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล