บริษัท ซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ฯ รับสมัครงาน

ล่าสุดวันนี้ ( 26 พฤษภาคม) เพจข่าวสารชลบุรี-ระยอง ได้มีการแจ้งข่าวดี สำหรับใครที่กำลัง ต  กงานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากทาง บริษัท ซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์

(ประเทศไทย) จำกัด เปิ ดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก

ตำแหน่งเปิ ดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง

อายุ 21 – 35 ปี

วูฒิ ม.3 – ปวช.

ส่วนสูง ชาย 160 ซม. ขึ้นไป หญิง 155 ซม. ขึ้นไป

น้ำหนัก ชาย 55 กก. ขึ้นไป หญิง 48กท. ขึ้นไป (รูปร่างสมส่วน)

เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือเรียน รด.

ภาพดังกล่าว

สามารถเข้ากะได้ ขยัน อดทน

เอกสารประกอบ

รูปถ่าย (ขนาด 1นิ้ว ) 2 รูป

สำเนาทะเบียนบ้ าน 2 ใน

เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 2 ใบ

สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

วุฒิการศึกษา 2 ใบ

สด.8 หรือ สด.43 2 ใบ (เ)พาะเพศชาย)

ภาพดังกล่าว

สวัสดิการ

ค่าแร ง 335 บาท

เ บี้ ย ขยันรายเดือน 600-800-1000 บาท/เดือน

ประกันสังคม

เงิ นเดือนออก 16 และ 28 ของทุกเดือน

เปิ ดบัญชีธนาคารฟ รี

ค่ากะดึก 100 บาท/วัน

ค่าเช่าบ้ าน 55 บาท/วัน

ค่าอาหาร 42 บาท/วัน

คำาอาหารเข้ากะ 52 บาท/วัน

สนใจติดต่อ

080-492-5466 พี่อั้ม 061-895-5757 พี่แอน

ภาพดังกล่าว