บริการเงินด่วน รู้ผลใน 15 นาที รับเงินใน 24 ชม

เชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้ ใครๆก็ต้องมองหาเงินก้อนสักก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่อง วันนี้เรามีแอปฯกู้เงินที่ถูก ก ฏห ม า  ย มาแนะนำกันครับ สิน เ  ชื่ อ เงินด่วน กู้ด่วนผ่านแอปเงินทันเด้อ ยื่นกู้รู้ผลใน 15 นาที รับเงินใน 24 ชม. สินเชื่อตั้งหลัก สิน เ ชื่ อ รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

ภาพดังกล่าว

คุณสมบัติผู้กู้สิน เ ชื่ อ ตั้งหลัก

สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ

ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ และอื่นๆ

กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์

ต้องใช้อะไรยื่นกู้บ้าง

ข้อมูลบัตรประชาชน

โทรศัพท์ที่ใช้ลงแอปเงินทันเด้อจะต้องมีแอป SCB EASY และจะต้องเป็นของผู้กู้เท่านั้น

E-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ได้มากกว่า 1 ธนาคาร

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์สำหรับรับเงินกู้

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ สามารถเปิดบัญชีและขอใช้บริการแอป SCB EASY ได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์

ภาพดังกล่าว

สำหรับใครที่ต้องการกู้ คลิก

ดอก เ บี้  ย และค่าธรรมเนียม

ดอก เ บี้ ย 33% ต่อปี

ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสิน เ ชื่ อ

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์

อัตราดอก เ บี้ ย กรณีได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสิน เ ชื่ อ ก่อนวันที่ 24 ก.ค. 2563 อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี) ร้อยละ 35 และไม่เกินกว่าอัตราดอก เ บี้  ย สูงสุดกรณีปกติสำหรับเงินให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับร้อยละ 36 ต่อปี เมื่อคำนวณดอก เ บี้ ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกัน (Effective rate)

กรณีได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสิน เ ชื่ อ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป: อัตราดอก เ บี้ ย (ร้อยละต่อปี) ร้อยละ 33 และไม่เกินกว่าอัตราดอก เ บี้ ย สูงสุดกรณีปกติสำหรับเงินให้สิน เ ชื่ อ รายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับร้อยละ 33 ต่อปี เมื่อคำนวณดอก เ บี้ ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกัน (Effective rate)

ค่าอากรแสตมป์ กรณีได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสิน เ ชื่ อ ก่อนวันที่ 24 ก.ค. 2563

ค่าอากรแสตมป์เรียกเก็บร้อยละ 0.05 ของวงเงินสิน เ ชื่ อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท กรณีได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสิน เ ชื่ อตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป ไม่เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์

สำหรับใครที่มีแอปฯของไทยพาณิชย์แล้วก็เข้าไปสมัครผ่านแอปฯได้เลยครับ