นายอัจฉริยะ มอบตัวแล้ว

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 พ.ค.64 ที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายอัจฉริยะ หรือธัญเทพ หรือรเณศ หรือโรจน์ทวี เรืองรัตนพงศ์ พร้อมด้วยทนายความ เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.ประเวศ ศรีนาค ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงตัวติดต่อขอมอบตัว หลังจากศ าลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกหมา ยจั บในข้อหาดูห มิ่นศ าลหรือผู้พิพ ากษา ในการพิจารณาหรือพิพ ากษาค ดี นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเ ท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน

นายอัจฉริยะ เปิดเผยว่า การออกหมา ยจับค ดีนี้ ครั้งนี้เป็นการออกหมา ยจั บที่ไม่ชอบด้วยก ฎหมา ย การที่พนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ออกหม ายจับเป็นการแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็ จ เพราะเป็นการแสดงพ ยานหลักฐานอันเป็นเท็ จไปแสดงต่อศ าล เกิดขึ้นจากพนักงานสอบสวนของ สภ.พระนครศรีอยุธยา และ สภ.สำโรงใต้ ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ตามบัตรประชาชน

อ้างว่าบ้านของตนที่สมุทรปราการ ถูกรื้ อถอนไปแล้วไม่มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง ตนมีพย านหลักฐาน การจ่ายค่าน้ำค่าไฟ มีผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าเราอยู่บ้านนี้มาโดยตลอด 10 ปี แสดงให้เห็นว่าข้ออ้างของพนักงานสอบสวน ถือว่าพนักงานสอบสวน ทั้ง 2 ยื่นหลักฐานอันเป็นเท็จให้ศา ลอนุมัติออกหม ายจับ จะใช้สิทธิ์ฟ้ องร้องพนักงานสอบสวนทั้ง 2 โรงพัก

คดีนี้ตนให้ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม เราได้มาแสดงตัวเมื่อทราบว่าเราถูกออกหมา ยจับ เพื่อมอบตัว ต่อสู้คดีในชั้นศ าล แต่สิ่งที่เรารับไม่ได้คือ เอกสารหม ายจับออกไปเผยแพร่ให้กับคนภายนอก ทั้งที่ตัวเองอยู่กับท่านผู้กำกับ สภ.พระนครศรีอยุธยา ตนต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องปกป้องเอกสารห มายจับนี้ เพราะยังอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน

ฝากถึงท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ว่าทำไม พนักงานสอบสวน นำหมา ยจับของตนออกไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกได้อย่างไร ตนยังเป็นแค่ผู้ที่ถูกกล่าวหา ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ คดีนี้มีลับลมคมในเยอะ เรียนสื่อมวลชน การออกหมา ยจับครั้งนี้ มีใบสั่ง มีการทำพยานหลักฐานเท็จ หลังจากทำการลงบันทึกประจำวันเสร็จ ทางพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัว นายอัจฉริยะ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นบุคคลมีชื่อเสียง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง