นาซาแจ้งอีก 6 เดือนดาวเคราะห์น้อยกำลังมา

จากการศึกษาของนาซาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์ ซึ่งมีวงโคจรที่จะ พุ่ ง ช น โลกและกำลังอยู่ในระยะห่างจากโลก 35 ล้านไมล์ โดยนาซาใช้เวลา 4 วันคือช่วงวันที่ 26-29 เม.ย. ที่ผ่านมาในการจำลองเหตุการณ์ และนักดาราศาสตร์ใช้ทั้งระบบเรดาร์ ข้อมูลภาพและเทคโนโลยีหลายอย่าง รวมทั้งใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่

การจำลองเหตุการณ์ของนาซาวันที่1 คือวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่ามีโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยจะ พุ่ ง ช น โลกแค่ 5% ในวันที่ 20 ต.ค.ที่จะถึง ส่วนการจำลองวันที่ 2 คือวันที่ 2พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีความเป็นไปได้ที่ดาวเคราะห์น้อยจะ ช น โลก 100% ในบริเวณยุโรป หรือตอนเหนือของทวีปแอฟริกา

การจำลองเหตุการณ์วันที่ 3 คือวันที่ 30 มิ.ย. ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่เฝ้าติดตามทุกคืน พร้อมทั้งปรับแต่งวงโคจรให้แ ค บ ลง พบว่ามีความเป็นไปได้ที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่ ง ช น โลกพิกัดประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย สโลเวเนีย และโครเอเชีย

ส่วนการจำลองเหตุการณ์วันที่ 4 คือวันที่ 14 ต.ค.ซึ่งเหลือแค่ 6 วัน ดาวเคราะห์น้อยจะ พุ่ ง ช น โลก และในขณะนี้ดาวเคราะห์น้อยอยู่ห่างจากโลกประมาณ 3.9 ล้านไมล์ พบว่าดาวเคราะห์น้อยมีขนาดเล็กกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า จึงลดขนาดพื้นที่ที่มีโอกาสจะถูกดาวเคราะห์น้อย พุ่ งช น ให้ แ ค บ ลง เหลือเพียงบริเวณพรมแดนประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก และออสเตรีย

พร้อมทั้งกำหนดให้มีความเป็นไปได้ที่ดาวเคราะห์น้อยดวงนี่้จะพุ่งชนโลกในภูมิภาคนี้ 99%

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ในทีมงาน เสนอให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์สกัดการ พุ่ ง ช น โลกของดาวเคราะห์น้อย แต่ผลจากการจำลองสถานการณ์ครั้งนี้พบว่า มีอุปสรรคหลายด้าน และถ้าใช้อาวุธ ระ เ บิ ด นิ ว เ ค ลี ย ร์  พุ่ง ช น ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 114 ฟุต จนถึง 800 เมตร จะทำลายดาวเคราะห์น้อยได้เพียงเล็กน้อย ประกอบกับยังไม่แน่ชัดว่า ระ เ บิ ดนิวเค ลี ย ร์ ขนาดไหนจึงสามารถจะสกัดดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้