นักข่าวสาว พ้นสภาพผู้สื่อข่าวแล้ว

จากกรณี ด ร า ม่ า ผู้สื่อข่าวช่องดังบุกตรวจสอบหลวงปู่แสงพร้อมทีมงานหมอปลา และได้มี ค ลิ ป ออกมาว่ามีผู้สื่อข่าวหญิงรายหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหลวงปู่แสง ทำให้สังคมไม่พอใจอย่างหนัก จนก่อนหน้านี้ทางต้นสังกัดอย่างช่อง เวิร์คพอยท์ ได้ออกมาสั่งพักงานพร้อมให้นักข่าวสาวไปขอขมาหลวงปู่

โดยก่อนหน้านี้ วันที่ 12 พ.ค. 65 กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์ ได้ชี้แจงว่า จากกรณีนำเสนอข่าว หลวงปู่แสง ญาณวโร พระเกจิชื่อดัง เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีภาพของผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ทำข่าวปรากฏออกมาสู่สาธารณะอย่างไม่เหมาะสม จนส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนผู้ที่ได้ติดตามข่าวเป็นอย่างมาก

 

ทางกองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์ ได้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว และต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้ติดตามข่าว มา ณ ที่นี้ โดยทางกองบรรณาธิการข่าวได้มีการดำเนินการตัก เ ตื อ น และพิจารณาสั่งพักงานผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวเป็นเวลา 7 วัน พร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมทันที โดยจะมีการกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมต่อไป

.

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์ขอน้อมรับผิดต่อความผิดพลาด จะใช้ความระมัดระวังและจรร ย า บรรณวิชาชีพสื่อมวลชนในการทำข่าวและนำเสนอข่าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ด้วยความเคารพอย่างสูง กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์

ล่าสุด “เวิร์คพอยท์” สั่ง “นักข่าวสาว” พ้นสภาพผู้สื่อข่าว ประกาศโทษชัด โดย ทาง เวิร์คพอยท์ ออกประกาศให้ผู้สื่อข่าวพ้นสภาพ ดังนี้ ประกาศ ความผิดพนักงานตามที่ น.ส.วาสนา ศรีผ่อง ผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์ ได้ทำผิดจริยธรรมและจรร ย า บรรณในวิชาชีพสื่อมวลชน ในการทำข่าวของหลวงปู่แสง โดยมีความผิดดังนี้ 1. มีกิริ ย า ไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าว, 2. แสดงความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน, 3.ตัดสินใจร่วมกับสื่อสำนักอื่นและแหล่งข่าวในการสร้าง ห ลั ก ฐ า น โดยไม่ขออนุญาตผู้ บั ง คั บ บัญชาหรือรายงานต้นสังกัด

กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์จึงมีมติให้นางสาววาสนา ศรีผ่อง พ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์ ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 กองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยท์

.

 

#พ้นสภาพผู้สื่อข่าว