นนทบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ติดแล้วครึ่งพัน

วันนี้ (24 พ.ค.2564) เวลา 11.00 น. ที่บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัท ซิโน ไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ ต ร ว จ คนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้าตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู หลังได้ทำการ ต ร ว จ คั ด ก ร อ  ง เ  ชิ ง รุ กไปเมื่อวันที่ 22 พ.ค.64 จำนวน 900 คน ผล ต ร ว จออกมาว่าพบผู้ C V-19 สูงถึง 519 คน

ภาพดังกล่าว

เบื้องต้นพบว่า ผู้ติด C V-19 จำนวน 519 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่ า ง ด้ า วที่เข้ามาเป็นแรงงานก่อสร้างในไซด์งานดังกล่าว ทั้งนี้ นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี เตรียมเสนอให้จังหวัดออกคำ สั่ งปิดแคมป์คนงานแห่งนี้เป็นการชั่วคราวในช่วงเย็นวันนี้

ภาพดังกล่าว

พร้อมกับเตรียมทีมแพทย์ลง คั ด ก ร อ ง แยกผู้ติด C V-19ที่เป็นคนไทย ส่งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี ส่วนแรงงานต่างด้าวคาดว่า น่าจะใช้พื้นที่แคมป์ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้เป็นสถานที่ กั ก ตัวต่อไป