ทำเนียบรัฐบาลพบ จนท.หญิง ติดแล้ว

วันนี้ (27 พ.ค. ) หลังจากที่ทำเนียบรัฐบาล เริ่มที่จะผ่อนคลายมา ต ร ก า ร ด้านการสาธารณสุขในการ ป้ อ ง กั น การ แ พ ร่กระจายของ CV-19 โดยอนุญาตให้สื่อมวลชนที่เข้ารับการฉี ดวั คซี นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลได้บ้างแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่และข้าราชการของทำเนียบรัฐบาลนั้น ยังคงปฏิบัติงานที่บ้าน หรือเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่เป็นส่วนใหญ่

ภาพดังกล่าว

ล่าสุด ได้รับการเปิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่หญิง ที่ปฏิบัติหน้าที่แลกบัตร ในตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นลูกจ้างขององค์การทหารผ่านศึกรายหนึ่ง ติด CV-19 โดยเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าว เข้ารับการ ต ร ว จ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. และมีผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้เข้ารับการ กั ก ตัวและ รั ก ษ า ทันที

ภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าว ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ย ง เพราะคนในครอบครัว มีการติด CV-19 จึงได้ทำการกั กตัวก่อนหน้านี้ และเข้ารับการ ต ร ว จ จนพบว่า ติด CV-19 เช่นกัน

ทั้งนี้ เมื่อข่าวการติด CV-19 ของเจ้าหน้าที่หญิงแลกบัตร ใต้ตึกบัญชาการ 1 แ พ  ร่ กระจายออกไปสร้างความ ตื่ น ตระ ห น ก ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งหลายคนที่เข้าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว

ภาพดังกล่าว