ทารกน้อยวัย 2 เดือน

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงเมื่อศบค. อึ้ง ทารก 2 เดือน ดับเซ่นโ ควิ ด-19 ยอดเสี ยชีวิตวันเดียว 35 ราย สงขลา ซีลเข้ม หนุ่มโปแลนด์นั่งเรือจากอินเดียเข้าไทย ติดเชื้ อโ ควิด หวั่นสายพันธุ์อินเดีย แฉยังพบคนลักลอบข้ามแดนวันเดียว 107 ราย ห่วงสุดชายแดนกัมพูชา อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.16 น. เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โร คติดเชื้ อไวรั สโ ควิ ด-19

ว่า วันนี้ ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้ อรายใหม่ 2,473 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้ อในประเทศ 1,170 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 23 ราย ติดเชื้ อในเรือ นจำ 680 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้ อสะสมระลอกใหม่นี้ 84,692 ราย และส่งผลให้ยอดติดเชื้ อสะสมทุกระลอกในประเทศไทย 113,555 ราย หายป่วยวันนี้ 2,718 ราย มากกว่าอัตราการติดเชื้ อใหม่ สำหรับผู้ติดเชื้ ออาการหนัก 1,150 ราย ในจำนวนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ 384 ราย ส่วนผู้เสี ยชีวิตรายใหม่ 35 ราย ทำให้ยอดเสี ยชีวิตสะสม 555 ราย ส่วนการฉีดวั คซีนแล้ว 2,340,995 โด๊ส แบ่งเป็นฉีดเข็มที่ 1 1,521,034 ราย ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 819,961 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้เสี ยชีวิต 35 ราย แบ่งเป็น กทม. 16 ราย เชียงราย สงขลา สมุทรปราการ จังหวัดละ 2 ราย อุบลราชธานี สระแก้ว ศรีสะเกษ ระยอง ชลบุรี ปทุมธานี ชัยภูมิ ลพบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ชุมชน สระบุรี และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย มีทั้งโร คความดันสูง เบ าหวาน ไ ตเรื้อรั ง ไขมั นในเลือดสูง หลอดเลือดสม อง หัวใจ อ้วน เป็นต้น ทั้งหมดนี้แบ่งเป็นชาย 17 ราย หญิง 18 ราย อายุตั้งแต่ 2 เดือน – 93 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ทราบผลจนเ สียชีวิตนานสุด 38 วัน

สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้ อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พบว่า มาจากอินเดีย 13 ราย ในจำนวนนี้มี 1 ราย เข้ามาทางเรือ เป็นชายสัญชาติโปแลนด์ เป็นเรือรับงานแท่นจุดเจาะในไทย ขณะนี้เข้ารับการรักษาใน รพ.เอกชน ใน จ.สงขลา มีการซีลทุกช่องทางเพราะเกรงเรื่องสายพันธุ์อินเดียที่กำลังมีอัตราป่ว ยจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีผู้เดินทางมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย มาเลเซีย 4 ราย กัมพูชา 4 ราย ซึ่งน่าห่วงคือกัมพูชา มีการลักลอบเข้าเมือง 2 คน เป็นหญิงไทย ทั้งนี้ สถานการณ์ในรอบวันที่พบคนลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผิ ดก ฎ หมาย ทั้งเมียนมา กัมพูชา และ ลาว รวม 107 ราย

มีการตั้งคำถามว่าเป็นความย่อหย่อนของฝ่ายความมั่นคงหรือไม่ย้ำว่ามาตรการตามแนวชายแดน ทั้งลาดตระเวน โดรน ตรวจสอบเข้มข้น แต่น่าตำห นิคนลั กล อบ เราบอกว่าหากเป็นคนไทยเราต้อนรับกลับประเทศอยู่แล้ว อย่าลัก ลอ บเข้ามา เพราะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานหนัก แต่ความสามารถในตรวจเจอ ที่ฝ่ายความมั่นคง แม้จะนับเป็นความสามารถ แต่ต้องแสดงความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนที่เดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ เสี่ ย งนำเชื้ อเข้ามา ขอโปรดอย่าทำ

ขอบคุณ เดลินิวส์