ทองคำเปิดตลาดเช้าล่าสุด ลงแล้วเขย่าเยาวราช

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ คนทั้งประเทสต่างให้ความสนใจ  ต้องบอกว่า ช่วงนี้ต้องตามให้ทัน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สมาคมค้าทองคำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:28 น. โดยราคาทองล่าสุดราคานั้น ได้ปรับลดลงมา 50 บาท ส่งผลทำให้ราคาวันนี้ท องคำแท่ ง รับซื้อบาทละ 26,200 ขายออกบาทละ 26,300 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 25,726.52 ขายออกบาทละ 26,800 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้ อท องตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขา ยทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้อ งและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาขา ยทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภ ทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ท องเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าท องคำ