ทนายสงกานต์ไม่เชื่อสาวท้องทิพย์ทำคนเดียว

ล่าสุดโซเซียลให้ความสนใจกับกรณี เตย หรือ น.ส.กรกนก สาวสุพรรณบุรีที่ออกมา ร้ อ ง ไห้ โ ฮว่า ศ พ ลูกชายฝาแฝดห า ยไปก่อนจะถูก จั บ ได้ว่าเธอ ท้ อ งทิพย์ จนเรื่องราว บ า น ป ล า ยไปกันใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้  แ จ้ ง ไปแล้ว 2 ข้ อ หาในเรื่องแ จ้ งความ เ ท็ จและ แ จ้ง   ข้อความอันเป็นเ ท็ จ

ภาพดังกล่าว

โดยไม่นานมานี้ เตย ได้ออกมาแถลงข่าวเปิดใจอย่างเป็นทางการเรื่องการ ท้ อ ง ทิพย์ของเธอว่า เธอ ก ลั วว่าสามีจะเ สี ย ใจ เนื่องจากสามีอยากมีลูกมากๆ แต่เธอยังยืนยันว่าเธอเคยตั้ง ท้ อ ง จริงๆ แต่เกิด แ ท้ ง เพราะมีกิจกรรมกับสามี จากนั้นเธอจึงสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อไม่อยากให้สามีของเธอผิด ห วั ง

ล่าสุดทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้มายื่นหนังสือกล่าว โ ท ษ สาวสุพรรณบุรีท้ อ ง ทิพย์ คนดังกล่าวถึง พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เนื่องจากเป็นความ ผิ ด ที่รัฐที่ผู้เ สี ย  ห า ย นอกจากนี้ทางทนายคนดังยังมั่ น ใจอีกว่าเรื่องนี้ฝ่ายหญิงทำคนเดียวไม่ได้แน่ๆ ต้องมีคน ส ม รู้ ร่วมคิด

ภาพดังกล่าว

โดย ทนายสงกานต์ เผยถึงเรื่องนี้ว่า ตนเชื่อว่าเรื่องนี้ฝ่ายหญิงทำคนเดียวไม่ได้ เพราะทางฝ่ายชายได้มีการให้สัมภาษณ์มีการ ลู บ ท้ อ ง อีกทั้งยังมีการขับรถกระบะวนในโรงพยาบาลเพื่อสร้างห ลัก ฐ า น อีกทั้งโลง ศ พ เด็กขนาดเล็กต้อง สั่  งทำเป็นพิเศษ นอกจากนี้ช่วงตอนที่เปิดห่อผ่าออกมาแล้วเห็นว่าไม่มีร่ า ง ศ พ เด็กแล้วฝ่ายหญิง ร้ อ ง ไ ห้ทันที ดูก็เห็นว่าเป็นการแสดง เพราะฉะนั้นเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่สองผัวเมียเท่านั้นที่ กุ เรื่องนี้ขึ้นมา

จะอ้ า ง ว่าทำเพราะรักใช่หรอ? แล้วผมเชื่อเลยว่าไม่ได้ทำกันแค่สองคน ไม่ใช่แน่นอน ต้องเรียกมา ส อ บ ส ว น ให้หมด ทั้งนายจ้าง ญาติพี่น้อง และบุคคลที่เกี่ยว ข้ อ ง ทุกคนต้องนำตัวมา ส อ บส ว น ให้หมด และไม่ใช่แค่จะโ ด น มาตรา 137 แต่จะ โด น ห นั ก  อีก เพราะฝ่ายหญิงแจ้งว่าเป็นลูกแฝด นั่นคือแฝดอีกคนหนึ่ง ห า ย ไป นั่นหมายความว่าถูก ลั ก พาตัวหรือห น่ ว งเ ห นี่ ย ว กั ก ขั ง สำคัญนะครับเรื่องแบบนี้ ทนายสงกานต์กล่าว

ภาพดังกล่าว