ด่วน อังกฤษแถลงข่าวพบ CV-19 สายพันธุ์ไทย⁣

⁣กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อ28 พฤษภาคม สำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษ (Public Health England – PHE) แถลงพบ “เชื้ อโ ควิ ดสายพันธุ์ไทย” ในอังกฤษจากประชาชน 109 คน

เป็นสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย ในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์

⁣โดยตั้งชื่อว่า VUI-21MAY-02 หรือ C.36.3 ซึ่ง VUI เป็นตัวย่อของศัพท์ทางวิชาการว่า Variant Under Investigation หรือ

สายพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน เบื้องต้นยังไม่พบว่า โ ควิ ดสายพันธุ์ไทยทำให้เกิดอาการรุ นแร งผิดปกติ หรือทำให้วั คซี นที่ใช้อยู่ลดประสิทธิภาพลง

แต่อย่างไรก็ตามสาธารณสุขอังกฤษอยู่ระหว่างตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ⁣

ขอบคุณ ไทยรัฐ