ด่วน บริษัท ไดเคียวนิชิคาวา จำกัด รับสมัครงาน

จากเพจ ข่าวสารชลบุรี-ระยอง ได้มีประกาศการข่าวดี สำหรับใครที่กำลัง ต ก งานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากทาง บริษัท ไดเคียวนิชิคาวา (ประเทศไทย) จำกัด เปิ ดรับส มัครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก

ภาพดังกล่าว

ตำแหน่งเปิ ดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

-เพศชาย

-อาย 20-30 ปี

-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

-พันภาระทางทหาร

-สามารถเข้ากะดึกได้

-มีประสบการณ์ทำเกี่ยวกันแผนกสี,ทินเนอร์

สวัสดิการ

-ค่าแร ง 10,050 บาท/เดือน

-ค่าอาหารโอที 30 บาท/วัน

-ค่าบ้ าน 2,100 บาท/เดือน

-เ บี้ ย ขยัน 200/ 300 บาท/เดือน

-ค่ากะดึก 160 บาท/ วัน

-ค่าอาหาร 50 บาท/วัน

ติดต่อสอบถามโทร.0944481187,0917767438