ด่วนโรงเรียนที่ประกาศเลื่อนเปิดเทอม

มีรายงานว่า ทางศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์แ พ ร่ (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.ชุดเล็ก รับทราบ ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จากเดิมคือ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามเดิม ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น ดำเนินการประเมินความพร้อม ตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มี 44 ข้อโดยต้องผ่านทุกข้อ

ล่าสุดทางเพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้โพสต์ประกาศเลื่อนเปิดเทอม จาก 14 มิุนายน 2564 เป็นวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ภาพดังกล่าว