ชาวบ้านดีใจกลุ่มสิบหมื่นแจกหมูฟรี 830 กว่าโล

ล่าสุดทำเอาชาวบ้านเฮสุดๆ เมื่อกลุ่มสืบหมื่น แจกหมูฟรี มีแล้วแบ่งปัน ที่อำเภอกำแพงแสน กลุ่มตูนสิบหมื่นพร้อมสมาชิก รวมตัวทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม โครงการมีแล้วแบ่งปัน แจกหมูฟรี 830 กิโลให้กับชาวบ้าน ม. 4 ต.กำแพงแสน มีชาวบ้านมารอรับหมูที่นำมาแจกแล้วประมาณ 200 กว่าคน ใช้เวลาในการแจกจ่ายหมูให้ผู้สูงอายุ คนแก่ เด็ก ผู้ พิ ก า ร และแม่บ้าน พ่อบ้านกว่า 40 นาที ซึ่งในวันนี้มีชาวบ้านมารอกันตั้งแต่ 09.30 น. เพื่อรอรับหมูที่นำมาแจกนำกลับไปปรุงเป็นอาหาร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในสถานการณ์ โ ค วิ ด 19 ที่ แ พ ร่ ระบาดระลอก 3 เราต้องผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน บางรายไม่มีงานทำ ตกงาน แต่ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในบ้านและคนในครอบครัว การกิน การอยู่

ภาพจาก สยามนิวส์

ทางกลุ่มสิบหมื่น นำโดย.สจ.ชรินทร์ ศรีศิริวัฒน์ เขต 1 อ.กำแพงแสน เสี่ยตูน สิบหมื่น เสี่ยมัด สิบหมื่น เสี่ยแป็ก สิบหมื่นเสี่ยอึ่ง สิบหมื่น เสี่ยทอม สิบหมื่น เสี่ยบอล สิบหมื่นเสี่ยตุ้ย สิบหมื่น ผ.ญ.ชาตรี สุขเร่ห์ เริ่มแจกหมูตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2564 จำนวน 3,000 กว่าโล ที่ ม.2 ต.วังน้ำเขียว 1,000 โล และแจก ม. 1 ต.วังน้ำเขียว 1,000 โล และ ม. 3 ต.ทุ่งขวางอีก 1,000 โล รวมแล้ว 3,000 โล แบ่งเป็นถุง. ใส่ถุงละ 2-3 โล แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนของแต่ละหมู่รวมเป็นเงิน 4.5 แสนบาท

จากการสอบถามนายชัยวัฒน์. (ตูน)เอี่ยมเจริญ อายุ 38 ปี เจ้าของกิจการคาร์แครอที่กำแพงแสนและเป็นสมาชิกกลุ่มสิบหมื่นเป็นตัวแทนกลุ่มสิบหมื่น เล่าว่าจากการรวมตัวและพูดคุยกับสมาชิกสิบหมื่น เรามีแล้วแบ่งปัน และมีสมาชิกเป็นเจ้าของเขียงหมูชื่อเสียมัด. ถ้าเรารวมตัวสมทบเงินและซื้อหมูมาแจกให้กับชาวบ้านอำเภอกำแพงแสนเพื่อแบ่งเบาภาระให้ชาวบ้านที่ได้รับผล ก ระ ท บ การ ระ บ  า ดระลอกใหม่ โ ค วิ ด-19 ถึงอย่างไรทางกลุ่มก็จะซื้อหมูในราคาต้นทุนเพราะสมาชิกในกลุ่มก็ทำธุรกิจค้าขายเนื้อหมูอยู่แล้ว และในการแจกครั้งแรกนี้จะแจกเนื้อหมูบรรจุถุงละ 2-3 โลแจกด้วยกัน 3 ตำบล ไปแล้ว

ภาพจาก สยามนิวส์

ภาพจาก สยามนิวส์

พร้อมทั้งประสานผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายหมู่บ้านให้ออกมารับเนื้อหมูที่กลุ่มสิบหมื่นนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน เป็นเนื้อหมูตำบลละ 1,000 โล รวม 3 ตำบล 3,000 โลและทางกลุ่มก็มีกำหนดที่จะแจกเนื้อหมูอีกในอำเภอกำแพงแสนช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายชาวบ้านที่ลำบากในสถานการณ์ โ ค วิ ด ระ บ า ด ระลอก 3 นี้ ในวันนี้ได้นำหมูมาแจกให้กับชาวบ้านมา.4 ต.กำแพงแสนอีก 830 โลในโครงการมีแล้วแบ่งปันให้กับชาวบ้าน 200 กว่าคนบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ โ ควิด-19ระบาดระรอก 3 ที่ค่อนข้าง รุ น แ ร ง

ภาพจาก สยามนิวส์

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำหมูมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ต.วังน้ำเขียว ม.1 และ ม.3 ตำบลเดียวกัน และต.ทุ่งขวาง ม.3 รวมแล้ว 3 พันกว่าโล งานโครงการนี้ที่เกิดขึ้นมาได้เป็นการร่วมแรงรวมเงินระดมทุนของกลุ่มสิบหมื่นรักบ้านเกิด ที่มีทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง พ่อค้า ประชาชน หลายหลายอาชีพ รวมตัวกันในกลุ่มสิบหมื่น ในการจัดโครงการดีๆที่มีแล้วแบ่งปัน ในสถานการณ์โ ค วิ ด ระ บ า  ด ระลอก3 ในครั้งนี้

ภาพจาก สยามนิวส์