ชัดเจน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดการนำเข้า ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก 1 ล้านโดส

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เป็นที่เรียบร้อย ในวันเดียวกันกับที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งโต๊ะแถลง “แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนโ ควิด-19 ทางเลือก ซิโนฟาร์ม” ซึ่งจะนำเข้ามาในไทย 1ล้านโดส ในเดือน มิ.ย.

“ไม่ทราบว่าวันนี้ จะเป็นเหตุบังเอิญ หรือเป็นนิมิตหมายอันดี ทางเลขาธิการ อย. ได้ประชุม ก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นิธิ (มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) ว่าซิโนฟาร์มได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว ซึ่งก็จะทำให้ภารกิจราชวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์อย่างแน่นอน” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างร่วมงานแถลงข่าววันนี้ (28 พ.ค.)

ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนโ ควิด-19 รายการที่ 5 ที่ได้รับอนุมัติจาก อย. โดยมีบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนและจะเป็นผู้นำเข้า และถือเป็นวัคซีนสัญชาติจีนยี่ห้อที่ 2 ที่จะนำมาฉีดให้คนไทย นอกเหนือจากวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ที่กระจายอยู่ในปัจจุบัน

นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เล่าว่า “อนุมัติก่อนเที่ยงวันนี้ 3 นาที สด ๆ ร้อน ๆ เลย” พร้อมระบุสาเหตุที่ อย. พิจารณาได้เร็วว่าเป็นเพราะบริษัทผู้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียน ส่งเอกสารให้ครบถ้วน และเป็นเอกสารชุดที่เสนอให้องค์การอนามัยโลก (WHO) รับรองการขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน และได้รับการอนุมัติแล้ว ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งใน อย. และภายนอก เห็นชอบให้วัคซีนซิโนฟาร์ม (แบบที่ผลิตที่กรุงปักกิ่ง) เป็นวัคซีนตัวที่ 5 สำหรับคนไทย

เบื้องหลังการนำเข้า “วัคซีนทางเลือก” ตัวแรกของไทย ได้รับการเฉลยโดย ศ.นพ. นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่า ทางราชวิทยาลัยได้ติดต่อบริษัทซิโนฟาร์มเพื่อขอนำเข้าวัคซีน แต่มอบหมายให้บริษัทไบโอจีนีเทคช่วยดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตจาก อย. เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีใบอนุญาตนำเข้ายาและเวชภัณฑ์ และเคยเป็นผู้นำเข้าและเก็บรักษาวัคซีนอื่น ๆ ของซิโนฟาร์มมาแล้ว รัฐบาลประกาศให้การฉีดวัคซีนโ ควิด-19 เป็น “วาระแห่งชาติ” ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนอย่างน้อย 50 ล้านคน

จากทั้งหมด 70 ล้านคน ได้รับวัคซีนภายในปีนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา มี “วัคซีนหลัก” อยู่ 2 ยี่ห้อกระจายฉีดให้คนไทยคือ วัคซีนโ คโรนาแวคของบริษัทซิโนแวค นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) 6 ล้านโดส และจะมาเพิ่มอีก 3 ล้านโดสในเดือน มิ.ย. และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า นำเข้าโดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 117,000 โดส และนับจากเดือนหน้า วัคซีนแอสตร้าฯ ที่ผลิตในไทยโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด (SBS) จะทยอยส่งมอบวัคซีนจนครบ 61 ล้านโดส วัคซีนซิโนฟาร์มที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำลังจะนำเข้ามา จึงถือเป็น “วัคซีนทางเลือก” ยี่ห้อแรกที่จะฉีดให้คนไทย

“เขาสัญญาว่าจะมาได้ 1 ล้านโดสในเดือน มิ.ย. แต่จะมาเมื่อไร กำลังดูระบบขนส่งอยู่ เพราะเพิ่งทราบว่าได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว” ศ.นพ. นิธิเปิดเผยผลการพูดคุยกับบริษัทซิโนฟาร์ม ส่วนสาเหตุที่เลือกนำเข้าซิโนฟาร์ม ศ.นพ.นิธิตอบว่า “ง่าย ๆ เลย เลือกเพราะเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO และจะเกิดความง่ายและสะดวกที่ อย. จะพิจารณา

แผนบริหารจัดการวัคซีนเบื้องต้น

อย่างไรก็ตามผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้ง ศ.นพ. นิธิ และ พล.อ.ต. นพ. สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัย ยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนนักเกี่ยวกับแผนกระจายวัคซีนทางเลือกสัญชาติจีน ในระหว่างตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน

ราคาฉีดเข็มละเท่าไร

ตกลงกันอยู่ เพราะต้องการทราบปริมาณที่ชัดเจนก่อน แต่ราคาวัคซีนตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมาก โดยรวมต้นทุนในการจัดซื้อ การขนส่ง และการจัดเก็บ ส่วนใครจะไปคิดค่าฉีดกันเองเท่าไหร่ อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ใครมีโอกาสได้รับวัคซีนนี้บ้าง

ถ้าเรารู้จำนวนแน่นอนว่าจะมาถึงเมื่อไรในเดือน มิ.ย. และต่อ ๆ ไป ถึงจะถามว่ามีกลุ่มไหนบ้างต้องการรับวัคซีนนี้ไปใช้ก่อน แต่เบื้องต้นมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) บริษัท ปตท. รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง แสดงความจำนงมา แต่ต้องคุยรายละเอียดอีกครั้ง

วัคซีนล้านโดสแรก จะฉีดที่ รพ.จุฬาภรณ์เท่านั้น หรือกระจายไปที่อื่นด้วย ไม่ใช่ฉีดที่ รพ.จุฬากรณ์ ใครที่จะมาซื้อวัคซีนนี้ไปฉีดที่ไหนก็ได้ เพราะ รพ.จุฬาภรณ์มีศักยภาพในการฉีดราว 4,000-5,000 คนต่อวัน จึงไม่คิดว่า “จู่ ๆ จะมาจัดฉีดวัคซีนในสถานที่เดียวกัน ทั้งวัคซีนของรัฐ และวัคซีนทางเลือก เพราะจะทำให้สับสน” สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไว้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อนหน้านี้ราว 5-6 แสนคน ทาง รพ. ก็จะใช้วัคซีนที่รัฐจัดให้ฟรี ไม่ว่าจะเป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือซิโนแวค ไม่เกี่ยวกับซิโนฟาร์มที่กำลังจะนำเข้ามา

ใครคือผู้รับผิดชอบหากเกิดผลข้างเคียงขึ้นกับผู้รับวัคซีน วัคซีนนี้ เราจะรวมค่าประกันในวัคซีนที่เราขายออกไปด้วย

หากต้องการวัคซีนซิโนฟาร์ม ต้องติดต่อที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้นใช่หรือไม่ ใช่ ต้องติดต่อเราเท่านั้น ถ้าได้ยินข่าวใครแอบเอาไปขาย บอกด้วย แต่ย้ำว่า “เราไม่ได้หากำไร และเป็นหน่วยงานที่พระองค์ท่าน [สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี] ดูแลอยู่”

ช่วงต้นสัปดาห์นี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพิ่งแจ้งประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนที่รัฐจัดหาว่ามีแต่วัคซีนซิโนแวคให้บริการเท่านั้น หากใครประสงค์จะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า สามารถเลื่อนนัดไปก่อนได้ ยืนยันหรือไม่ว่าไม่รู้จักบริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด ที่เสนอและอ้างตัวว่าสามารถนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มได้ 20 ล้านโดส ไม่รู้จัก ไม่เคยเห็น จากนั้น ศ.นพ. นิธิได้ยืนขึ้น พร้อมกล่าวว่า “ต้องยืนและยันว่าไม่เกี่ยว”

ขอบคุณ bbc.com