ชวนดูปรากฏการณ์จันทรุปราคาพรุ่งนี้

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2564) แฟนเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุว่า ในคืนวิสาขบูชา หรือค่ำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 จะเกิดปรา ก ฏ การณ์ “จันทรุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าประเทศไทย” ในเวลา 18.38-19.52 น. ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏเว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงา มั ว ของโลกตั้งแต่เวลา 15.47 น. จากนั้นค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่เงา มื ด ของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 16.44 น. และเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา 18.11-18.25 น. แต่ในวันดังกล่าวในประเทศไทยดวงจันทร์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.38 น. ทำให้ผู้สังเกตในไทยมีโอกาสมองเห็นเป็นเพียง “จันทรุปราคาบางส่วน” เท่านั้น

สำหรับผู้สนใจสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ บริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 18.38 น. เป็นต้นไป จะมองเห็นดวงจันทร์ปราก ฏ เว้ า แ ห ว่ งบางส่วนและค่อยๆ ออกจากเงา มื ด ของโลก จนกระทั่งเข้าสู่เงา มั ว หมดทั้งดวงในเวลา 19.52 น. เปลี่ยนเป็นจันทรุปราคาเงา มั ว ที่สังเกตได้ยาก เนื่องจากความสว่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสุดท้ายดวงจันทร์จะ พ้ น จากเงา มั วของโลกเวลา 20.49 น. ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์

ปรา ก ฏ  การณ์จันทรุปราคา เกิดจากดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน มีโลกอยู่กลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ และเป็นจังหวะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงาของโลก ทำให้ผู้สังเกตบนโลกฝั่งกลางคืน ในพื้นที่กว่าครึ่งโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เ ว้ าแ ห ว่ ง ห า ยไปในเงามืดแล้วโผล่กลับออกมาอีกครั้ง โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะในคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ หรือคืนวันดวงจันทร์เต็มดวงเท่านั้น เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง บางปีอาจมีได้มากถึง 5 ครั้ง.

ภาพและข้อมูลจาก แฟนเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ