จิสด้าเผยเศษซากจรวดจีนกำลังมายังโลก

จากกระแสข่าวล่าสุด ได้มีการแจ้งว่าจะมีเศษซากจรวดลอง มาร์ช 5 บี ของจีนกำลังจะ ต ก สู่พื้นผิวโลกโดยไม่สามารถควบคุมได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านั้น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด และรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นระยะ จรวดลอง มาร์ช 5 บี ซึ่งมีความยาวประมาณ 30 เมตร กว้าง 5 เมตร ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ ตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีที่ 29 เม.ย.64

ภาพดังกล่าว

เพื่อส่งโมดูลแรกของสถานีอวกาศจีน (Chinese Space Station: CSS) ที่มีชื่อว่า เทียนเฮอ (Tianhe) ที่คาดว่าจะสามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบได้ใน ปี พ.ศ.2565 โดยชิ้นส่วนหลักของจรวดนี้มีน้ำหนักประมาณ 20 ตัน ถือว่าเป็นวัตถุอวกาศที่มีน้ำหนักมากที่กำลัง ต ก กลับสู่โลก

ซึ่งขณะนี้ 4 หน่วยงานได้มีการติดตามคาดการณ์ ต ก ของจรวด ได้แก่ United States Space Command, ESA , Aerospace และ GISTDA ได้ประเมินและคาดการณ์ตรงกันว่าวัตถุอวกาศดังกล่าวจะ ต ก สู่พื้นโลกในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค.64 ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้ เวลาและตำแหน่งที่แน่ชัดจะแม่นยำขึ้นเมื่อชิ้นส่วนใกล้จะ  ตก สู่โลกใน 1- 3 ชั่วโมง

ภาพดังกล่าว

จากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว วัตถุอวกาศที่กำลัง ต ก ลงมาจะมีเส้นทางการโคจรผ่านประเทศไทยเป็นประจำทุกวัน หากพิจารณาถึงความ เ สี่ ย ง  ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ สำหรับประเทศไทยมีโอกาสแค่ 0.18% ซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม ทาง GISTDA จะติดตามและอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบโดยทันที

นอกจากนี้ เรื่องราวของวัตถุอวกาศที่ ต ก ลงมายังพื้นผิวโลกนั้นมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการส่งดาวเทียมดวงแรก สปุตนิก ของสหภาพโซเวียต โดยทั่วไปแล้วชิ้นส่วนส่วนใหญ่ของดาวเทียมจะถูกเผาไหม้ไปกับชั้นบรรยากาศ แต่กรณีที่เป็นสถานีอวกาศที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวเทียม จะมีชิ้นส่วนบางชิ้นเกิดการเผาไหม้ไม่หมด ต ก สู่พื้นผิวโลก

ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ที่ผ่านมากว่า 60 ปี ชิ้นส่วนจากอวกาศที่ ต ก ลงมาสู่พื้นผิวโลกนั้น ไม่ได้สร้างความ เ สี ยห า ย แก่ให้ชีวิตและทรัพย์สินมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ก ฎ ห ม า  ยอวกาศหรือข้อตกลงทางด้านอวกาศมีการกล่าวถึงรายละเอียดของการชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากดาวเทียมหรือสถานีอวกาศ โดยประเทศเจ้าของวัตถุชิ้นนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ช ด ใช้ ค่าเ สี ยห า ย ดังกล่าวที่เกิดอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ ประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงเพียงแค่ 0.18% เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก

ขอบคุณ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)