คลัสเตอร์สุวรรณภูมิ พนักงานติดแล้ว

จากรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 (ศบค.) พบว่า มีเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทเอกชนในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งบริษัทเอกชน และ ภาครัฐ รวม 5 คลัสเตอร์ย่อย พบผู้ติด เ ชื้ อ สะสมตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน -14 พฤษภาคม รวมกว่า 105 คน

คลัสเตอร์ บมจ.การบินไทย (THAI) ระหว่าง 28 เม.ย. – วันที่ 14 พ.ค. จำนวน 9 ราย

คลัสเตอร์ บริษัทเอกชน 47 ราย ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. 10 พ.ค.- ปัจจุบัน 47 ราย

คลัสเตอร์ บริษัทเอกชน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. จนถึงปัจจุบัน จำนวน 3 ราย

คลัสเตอร์ ฝ่ายบริการการขนส่ง ระหว่าง 27 เม.ย.-7 พ.ค. จำนวน 34 ราย

คลัสเตอร์ไปรษณีย์ ระหว่าง 23 เม.ย.- 5 พ.ค. จำนวน 12 ราย

โดยในวันนี้ (16 พ.ค.64) เพจเฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport แจ้งว่าเวลา 14.00 น.จะมีการแถลงข่าว เรื่อง “ ม า ต ร ก า ร การป้องกันการ แ พ ร่ ระ บ า ด ของโรค โ ค วิ ด-19 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” โดย พล.อ.ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน และ น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ หน้าห้อง CIP ชั้น 3

ภาพดังกล่าว