คลัสเตอร์ทะลัก โรงงานที่เพชรบุรี เจอติดCV-19อีก 745 ราย

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากวันที่ 30 พ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไ วรัสโ ควิด-19 ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี หลังพบการแพร่ระบาดคลัสเตอร์โรงงาน ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

และล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเชื้อจากโรงงานเพิ่มอีก 745 ราย เสียชีวิต 1 ราย และผู้ติดเชื้ อทั่วไปอีก 9 ราย รวมวันนี้พบผู้ป่ วย 754 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ได้มีมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี (วาระเร่งด่วน) ครั้งที่ 97/2564 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 เวลา 21.00 น. ให้ยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

จึงมีคำสั่งล็อกดาวน์พื้นที่รอยต่อ 6 ตำบล ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ต.ห้วยโรง, ต.หนองชุมพลเหนือ, ต.หนองชุมพล, ต.สระพัง, ต.บางเค็ม และ ต.เขาย้อย

โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31 พ.ค.64 เป็นต้นไป เป็นเวลา 14 วัน