คลังเผยเงินเราชนะจ่าย 9,000

วานนี้ 19 พ.ค. 64 กรณีจำนวนเงิน  เ  ยี ย ว  ยา  ในสัปดาห์นี้ จะมีเพียงสองกลุ่มที่ได้รับเงินคือ กลุ่มเราชนะที่รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ จะได้รับเงิน 1,000 ในวันที่ 20 พ.ค. โดยใน แอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ จะขึ้นยอดเงินรวม 9,000 เป็นการนับรวมยอดการเยียวยารอบที่ผ่านมา กับรอบใหม่ ซึ่งจะมีการโอนเงินให้ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการเราชนะ (โครงการฯ) จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ไม่ผ่านการคั ด ก รอ ง คุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ทั้งนี้

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ส่วนผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ที่รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวม 9,000 บาท

สำหรับใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินงวดแรกจำนวน 1,000 บาท และกลุ่มบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) จะได้รับเงินงวดแรกจำนวน 1,000 บาท พร้อมกัน

ขณะที่กลุ่ม ม.33เรารักกัน จะขึ้นยอดรวม ซึ่งสะสมมาจากการ เ ยี ย ว ย า รอบที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มม.33เรารักกันจะได้รับโอนเงินงวดแรก เข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 24 พฤษภาคม จำนวน 1,000 บาท

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว