คลังตอบชัด ข้อสงสัยลบแอพฯเป๋าตังแล้วจะเสียสิทธิเราชนะ ม.33 เรารักกัน ไหม

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากวันที่ 19 พ.ค.2564 จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด-19 ระลอกเดือนเม.ย. เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน อีกคนละ 2,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาท ทั้งนี้มีคำถามว่าหากลบแอพฯเป๋าตังแล้วจะทำให้เสียสิทธิ์โครงการเราชนะ และโครงการม.33 เรารักกันหรือไม่ ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ให้คำตอบ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้ย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่ได้ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงแค่ยืนยันตัวตนตามขั้นตอน

สำหรับประชาชนกลุ่มที่รับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง จำนวน 16.8 ล้านคน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิในวันที่ 20 และ 27 พ.ค.นี้ ส่วนประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน 2.4 ล้านคน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิในวันที่ 21 และ 28 พ.ค. โดยวงเงินสิทธิที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าว ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้