ขอนแก่นเผยไอเดียดี

ล่าสุดวันนี้ ( 19 พ.ค.) ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เป็นประธานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันของผู้ประกอบการร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, ร้านหาบเร่แผงลอย และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล รวมกว่า 30 ร้านค้า ในการให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่รั บ วั ค ซี น โ   ค วิ ด-19 ตามที่รัฐบาลกำหนดรวมทั้งการรับมอบทองคำรูปพรรณ 1 สลึง จำนวน 3 เส้น จากผู้มีจิตศรัทธาในการใช้เป็นของรางวัลมอบให้กับผู้ที่ได้รับการ ฉี ด วั  ค ซี น ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเมืองพล เพื่อ ก ระ ตุ้ น ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับการ ฉี ด  วั ค ซี น ให้กันมากที่สุด

ภาพดังกล่าว

นายกิตติโชติ กล่าวว่า ชาวเมืองพลพร้อมใจขานรับนโยบายของรับบาลที่จะร่วมกันสร้าง ภู มิ คุ้ ม กันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะการรับบริการ ฉี ด วั ค ซี น จากกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดการ ฉี ด  พร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกา และกำหนดพื้นที่ ฉี ด วั ค ซี  น ที่หอประชุมอเนกประสงค์ อ.พล ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค.นี้

ภาพดังกล่าว

ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด ต่ อ อ.พล ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจใน วั ค ซี น ที่ประชาชนจะได้รับรวมทั้งการรณรงค์เชิญชวน รับลงทะเบียนและยืนยันตัวบุคคลให้กับชาว อ.พล นั้นเข้ารับการ ฉี ด วั ค ซี น กันให้มากที่สุด

ในความรับ ผิ ด ชอบของเทศบาลเมืองเมืองพลนั้น มั่นใจว่าจะมีประชาชนเข้ารับการ ฉี ด วั คซี น ตามวันและเวลาที่ทางอำเภอกำหนดไว้มากถึงร้อยละ 80 หรือประมาณ 6,000 คน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่ม โ ร ค  ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของการ ฉี ด วั ค ซี น ในรอบนี้ ที่มีจำนวนกว่า 2,000 คน

ภาพดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิญชวนและ ก ระ  ตุ้ น  ให้คนเมืองพล เข้ารับการ ฉี ด วั ค ซี น ดังกล่าวคณะทำงานจึงขอมอบคำขอบคุณให้กับผู้ที่จะสร้างปรากฎการณ์สร้าง  ภู มิ คุ้ ม กันหมู่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในการมอบทองคำรูปพรรณ จำนวน 3 เส้นๆ ละ 1 สลึง ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่ม โ ร ค โดยมีหลักเกณฑ์คือเมื่อผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค กว่า 2,000 คนที่ ฉี ด วั ค ซี  น เข็มแรกแล้วเสร็จ และทางฝ่ายสาธารณสุขได้ออกเอกสารรับรองแล้วเสร็จจะทำการจับสลากมอบโชคทันที

นายกิตติโชติ กล่าวต่ออีกว่า ผู้ที่ได้รับการ ฉี ด วั  ค ซี น ทุกคนในครั้งนี้ นอกจากกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ ป่ ว ย 7 กลุ่ม โ ร ค แล้ว จะยังคงมีผู้ที่ขอรับ วั ค ซี น ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในการ คว บ คุ ม โ ร ค ในส่วนที่เหลือรวมไปถึงกลุ่มขอรับ วั ค ซี  แบบวอล์กอิน

ภาพดังกล่าว

ซึ่งทุกคนที่รับ วั ค ซี น จะได้รับเอกสารรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และรับคูปองจากเทศบาลฯ ซึ่งเอกสารรับรอง หรือคูปองที่ได้รับนั้นสามารถแสดงให้กับร้านค้า ร้านอาหารร้านหาบเร่แผงลอย ร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป รวมไปถึงร้านจำหน่ายเครื่องดื่มในเขต อ.พล ที่เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 30 ร้านค้า เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% หรือรับสิทธิพิเศษต่างๆ ตามแต่ละร้านกำหนด ขณะเดียวกันสำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้าเขต อ.พล เพียงแค่แสดงเอกสารการรับ วั ค ซี น ก็สามารถรับส่วนลดดังกล่าวได้เช่นกันโดยการมอบสิทธิพิเศษส่วนลดทั้งเมือง ให้กับผู้ที่ได้รับ วั ค ซี น จะสามารถใช้ได้ไปจนถึงสิ้นปี 2564