กรมอุตุฯแจ้ง 22 – 25 พ.ค 3 ภาค ฝนมาแล้ว

การคาดหมายจากกรมอุตุฯล่าสุด ในช่วงวันที่ 19-21 พ.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้าง แ ร ง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีลม ก ระ โช ก แ ร ง กับมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 22-25 พ.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลัง แ ร ง ขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณบริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตก ห นั ก บางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ  ง คลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาพดังกล่าว

อนึ่ง คาดว่า ในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ค. 2564 จะมีความ ก ด อากาศต่ำกำลัง แ ร ง ก่อตัวเกิดขึ้นบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลจีนใต้ และมีแนวโน้มจะทวึกำลัง แ ร ง ขึ้น

ภาพดังกล่าว

ข้อควร ระ วั ง ในช่วงวันที่ 22 – 25 พ.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระ วั ง อั น  ต ร า ยจากฝนที่ต ก ห นั กไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเพิ่มความ ระ มั ด ระ วั งในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ ง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ค. 64 อากาศร้อน มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีลม ก ร ะโ ช ก แ ร ง บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 23-25 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาพดังกล่าว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลม ก ระโ ช ก แรงและมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาพดังกล่าว

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 19 – 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตก ห นัก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 19 22 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตก ห นั  กบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ งคลื่นสูง 1-2 เมตรในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตก ห นั ก บางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ  ง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภาพดังกล่าว

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งในช่วงวันที่ 19 22 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ ง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้า คะ  น อ  ง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งในช่วงวันที่ 19 21 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ ง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 22 – 25 พ.ค. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 3 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 19 22 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะน อ ง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม

ขอบคุณที่มาจาก กรมอุตุฯ