กรมอุตุฯแจ้งฝนมาแล้ว

จากการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 – 18 พฤษภาคม 2564 เตือนในวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณบริเวณประเทศไทย ระ วั ง  อั น ต ร า ย จากฝน ต ก ห นั ก   ไว้ด้วย

ภาพดังกล่าว

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 12 – 15 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลมก ระ โ ช ก แ ร ง บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีลม ก  ระ โ ช ก แรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาพดังกล่าว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 12 – 14 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ และมีลม ก ระโช ก แรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาพดังกล่าว

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 12 – 15 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และมีลม ก ระ โ ช ก แรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 12 – 14 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้า คะ น  อ ง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ และมีลม ก ระ โ ช ก แรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ ง คลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 12 – 14 พ.ค. 64 มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า ค ะ น อ ง คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาพดังกล่าว

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตก ห นั ก บางแห่งในช่วงวันที่ 12 – 14 พ.ค. 64ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ  งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 15 – 18 พ.ค. 64ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะ น อ งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส

ภาพดังกล่าว

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 12 – 15 พ.ค. 64 อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้า คะ น อ ง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และมีลม ก ระ โ ช ก แรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 18 พ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ออกประกาศ 12 พฤษภาคม 2564