ไม่สวมหน้ากาก โดน 2 หมื่น โคราชประกาศแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ตอนเมียเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ไม่ จะกล้าจั บไหม เนี้ยะ  ล่าสุด วันที่ 28 เมษายน 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ให้ประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ยกเว้นกรณีเป็นผู้ขับขี่รถยนต์และไม่มีผู้โดยสารอื่น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ cv จ.นครราชสีมา ยังกระจายไปหลายพื้นที่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดเสียใหม่ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม 509 ราย รักษาหาย 112 ราย รักษาอยู่ 396 ราย เสียชีวิต 1 ราย เมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย ส่วนการตรวจหาเชื้อกับรถชีวนิรภัยพระราชทาน 3,500 ราย พบติดเชื้อ 21 ราย สถานการณ์ยังน่ากังวล แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง