แพทย์ออกมาแนะข้อปฏิบัติ หลังเดินทางกลับจากสงกรานต์

เนื่องด้วยเทศกาลสงกรานต์ทำให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก โดยล่าสุดวันนี้ (14 เม.ย. 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม โ ร ค ตอบคำถามกรณีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดในช่วงหยุดยาวสงกรานต์ มีวิธีการปฏิบัติและต้องดูแลตัวเองอย่างไร

1. เดินทางโดยรถส่วนตัว แต่หากเดินทางโดยรถสาธารณะขอให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และงดเว้นการรับประทานอาหารบนรถสาธารณะ

2. ถ้า Work From Home ที่จังหวัดนั้นๆ ได้จะเป็นการดี ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และความร่วมมือของภาคเอกชน สิ่งที่กังวลคือการเดินทางข้ามจังหวัด จะเป็นการนำ เ ชื้ อ จากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดได้

3. กรณีจำเป็นต้องเดินทางกลับ เป็นไปได้ให้ Work From Home กักตัวเองสังเกตอาการ 14 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมควบคุม โ ร ค 1422 หากจำเป็นต้องออกไปที่สาธารณะขอให้ใส่หน้ากากทุกครั้ง

4. กรณีต้องไปทำงาน ขอให้ใส่หน้ากากมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ งดเว้นการรับประทานอาหารร่วมกัน ส่วนจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมอย่าง ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ให้ทำความสะอาดบ่อยๆ

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอีกครั้ง ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์จะเป็นช่วงสำคัญที่เราจะต้องรีบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว มิฉะนั้นตัวเลข 10,000 – 20,000 ต่อวัน คงเกิดขึ้นได้แน่ๆ