แจ้งเช็กด่วน พบ 13 ผู้ติดเชื้อ หลังเที่ยว 3 สถานบันเทิงทองหล่อ

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามโดยวานนี้(2 เม.ย. 64) เวลา 23.00 น. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย แจ้งว่า กรณีพบผู้ติดเชื้ อไวรั สโ คโรนา 2019 (โ ควิด-19) เป็นจำนวนมากบริเวณสถานบันเทิงย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร โดยทีมสอบสวนโร ค สำนักอนามัย ร่วมกับ สปคม. ได้เข้าสอบสวนโ รค ขณะนี้พบผู้ป่ วยยืนยันที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง 3 แห่ง รวม 13 คน ดังนี้


สถานบันเทิง

1. วันที่ 25 มี.ค. 64 ผู้ติดเชื้ อรายแรกไปเที่ยว Krystal Club ทองหล่อ 25 กับเพื่อน 5 คน (เพื่อนพบเชื้ อ 1 คน) และมีผู้ให้บริการในร้าน 8 คน ตรวจทั้งหมดแล้ว พบเชื้ อ 3 คน

2.วันที่ 27 มี.ค. 64 เพื่อนจากกลุ่มเดิมที่ไปเที่ยว Krystal Club ทองหล่อ 25 กับเพื่อนอีก 2 คน ตรวจพบเ ชื้อทั้งหมด 3 คน และ 1 ใน 3 คน ไปเที่ยวต่อที่บลาบลาบาร์กับเพื่อนอีก 4 คน ติดเพิ่มอีก 3 คน ซึ่ง 1 คนใน 3 คน ไปเที่ยวบลาบลาบาร์ไปเที่ยวต่อเบียร์เฮ้า เอกมัย มีเพื่อนติดเพิ่มอีก 1 คน

3.ชายชาวเกาหลี ทราบภายหลังว่าไปเที่ยวเบียร์เฮ้า วันที่ 27 มี.ค. ติดเ ชื้อเพิ่มอีก 1 ราย

– วันที่ 25 มี.ค. 64 มีผู้ติดเชื้ อ 5 คน

– วันที่ 27 มี.ค. 64 มีผู้ติดเ ชื้อ 8 คน


ติดเชื้ อโควิ ด

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงจากกรณีนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ไปสถานที่ดังต่อไปนี้

1. วันที่ 25 -30 มี.ค. 64 Krystal Club ทองหล่อ

2. วันที่ 27 มี.ค. 64 เป็นต้นไป ที่บลาบลา บาร์ และเบียร์เฮาส์ ทองหล่อ-เอกมัย

ขอให้เข้าไปทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ เพื่อเข้าระบบคัดกรอง รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี และรับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากมีการติดเชื้ อ

อย่างไรก็ตาม ขอให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจเชื้ อโดยด่วนนะคะ