แจ้งกลุ่มผู้มีสิทธิ์ เตรียมรับเงินเพิ่มอีก 3 เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อไม่นานมานี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการค่าตอบแทน ชดเชยและเสี่ ยงภั ย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม cv ในชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.64) กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ cv รวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน รวมทั้งบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม ช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน, ชุมชน พัฒนาประชาชน, ชุมชน ในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มว่า ในที่ประชุม ครม.ยังกำชับให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุม อสม.และ อสส.ทุกราย เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย