เริ่มแล้ว เราชนะ วงเงิน 7000 ใช้ได้ตั้งแต่ 22 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 64

เรียกได้ว่าประชาชนยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ เราชนะ โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กลุ่มไร้สมาร์ทโฟนเตรียมตัวใช้สิทธิ์ “เราชนะ” จับจ่ายสินค้าจำเป็น เริ่ม 22 เม.ย. – 31 พ.ค.64 วงเงินคนละ 7,000 บาท ขณะที่โครงการที่ผ่านมาส่งผลให้เม็ดเงินสะพัดแล้ว 1.9 แสนล้านบาท ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มี.ค. 2564 ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์แล้ว เตรียมใช้สิทธิ์จับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าโครงการ 22 เม.ย. – 31 พ.ค.64 วงเงินคนละ 7,000 บาท น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์