เริ่มวันพรุ่งนี้ เลื่อนเวลาปิดห้างทั่วประเทศ

เนื่องด้วยสถานการณ์ CV-19 ที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้ ทำให้ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดผลการพูดคุยของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ตัดสินใจร่วมกันประกาศยกระดับเฝ้าระวังการแพร่กระจายของ CV-19 ครั้งนี้ โดยจะเลื่อนเวลาปิดห้างและศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 21.00น. ทุกวันและงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เริ่มทันที 15 เมษายน 2564 นี้

เลื่อนเวลาปิดห้าง-ศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็น 21.00 น. เริ่มทันที 15 เม.ย.

จากรายงานศูนย์ข้อมูล CV-19 ถึงสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าพันราย นับเป็นการแพร่กระจายระลอกที่ 3 รอบใหม่ ที่จะเป็นความเสี่ย งและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

และสมาคมศูนย์การค้าไทย จึงประกาศยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของ CV-19 ครั้งนี้ โดยสมาชิกสมาคมทั้ง 2 แห่งและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จะเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองผู้บริโภคเข้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในระดับสูงสุด

นอกจากนี้ประกาศเลื่อนปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 21.00 น. ทุกวัน พร้อมทั้งงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่กระจายระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 ให้จบเร็วที่สุด นายญนน์ กล่าว

ทั้งนี้ เลื่อนเวลาปิดห้าง-ศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็น 21.00 น. เริ่มทันที 15 เม.ย.