เริ่มจับแล้ววันแรก ขับรถบนไหล่ทางด่วน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหารถยนต์ที่ยังคงวิ่งบนไหล่ทาง บน ทางด่วน พิเศษหลายเส้นทาง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในแต่ละปีที่ผ่านมาจำนวนมาก โดยการห้ามรถวิ่งทับไหล่ทางซ้ายบนทางด่วน เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ (5 เม.ย. 64) เป็นวันแรก

ทั้งนี้ กทพ.ได้เริ่มติดตั้งกล้องตรว จจั บ จำนวน 32 จุด เพื่อลดอุบั ติเห ตุบนไหล่ทางทางพิเศษ 4 สายทาง ซึ่งขณะนี้ติดตั้งเสร็จแล้ว 1 สายทาง คือ ทางพิเศษกา ญจนาภิเษก (บางพี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 10 จุด

ส่วนอีก 3 สายทาง อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 2564

ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 6 จุด, ทางพิเศษฉลองรัช 8 จุด และ ทางพิเศษบูรพาวิถี 8 จุด อีกทั้งจะมีการทยอยติดตั้งกล้องจับความเร็วรถ ที่กระทำความผิด โดย กทพ. จะส่งข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ที่จับภาพทะเบียนรถที่กระทำความผิ ด ส่งให้ตำรวจออกใบสั่ง ส่งไปยังบ้านเจ้าของรถ โดยจะถูกปรับ 1,000 บาท

ส่วนกรณีขับเร็วเกิน 120 กม./ชม.จะถูกปรับ 500 บาท แต่อยู่ระหว่างแก้ก ฎหม าย ห้ามไม่เกิน 100 กม./ชม. จากการลงพื้นที่สำรวจยังคงพบผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามก ฎหม าย โดยเฉพาะทางพิเศษฉลองรัชมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ที่มีประชาชนยังคงใช้ช่องทางซ้าย หรือ ช่องทางฉุ กเฉิ น

ด้าน พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ระบุว่า อยู่ระหว่างรอการรายงานผลข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ที่พบผู้กระทำผิ ด ส่งมาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการพิจารณาดำเนินฐานฝ่ าฝื นเครื่องหมายจราจร ตาม พรบ.จราจรซึ่งมีโท ษปรับ 1,000 บาท

ขอบคุณที่มา innnews