เผยแล้ว แผนที่การกระจายตัวจังหวัดที่พบผู้ติด CV 19

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อหลังแผนที่การกระจายตัวจังหวัดที่พบผู้ติด CV19 ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง วันที่ 22 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2564 ดังนี้


ภาพจาก สำนักข่าวไทย

1 กรุงเทพมหานคร

2 ชลบุรี

3 สมุทรปราการ

4 สุพรรณบุรี

5 นนทบุรี

6 นครปฐม

7 ปทุมธานี

8 เชียงใหม่

9 ชุมพร

10 สมุทรสาคร

11 เลย

12 กาญจนบุรี

13 ตาก

14 ลพบุรี

15 สระแก้ว

อ้างอิงข้อมูล รายงานสถานการณ์ประจำวันของ ศบค. 7 เมษายน 2564

Cr.สำนักข่าวไทย