เผยแล้ว กลับต่างจังหวัด ช่วงสงกรานต์ ยังทำได้หรือไม่

ช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ถือเป็นสัญญาณไม่ดีที่มีการแพร่กระจายของ CV-19 อีกครั้ง หลังพบผู้ติดจำนวนมาก รวมถึงเหล่าดาราคนดัง และยิ่งช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์แบบนี้ หลายคนกังวลว่า จะเดินทางกลับต่างจังหวัดได้หรือไม่

ล่าสุดเมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 7 เม.ย.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การ CV-19

ให้สัมภาษณ์ถึงการทบทวนมาตรการช่วงสงกรานต์ เพื่อป้องกั น CV-19 ว่า

ขณะนี้ยังคงดำเนินมาตรการเดิม แต่ได้เน้นย้ำให้มีการเว้นระยะห่าง

สวมหน้ากากอนามัย นอกนั้นยังสามารถดำเนินการได้ตามที่เคยอนุญาต

รวมถึงการเดินทางข้ามจังหวัดยังทำได้ปกติ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ