เผยวิธีสังเกตอาการทางผิวหนัง ของผู้ที่เป็น CV-19

ถือเป็นสถานการณ์ที่คนไทยทุกคนต้องกลับมาเฝ้าระวังกันให้มากขึ้น สำหรับการแพร่กระจาย CV-19 จากกรณี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม โ ร ค เผยข้อสังเกต ลักษณะอาการของผู้ป่ว ย CV-19 รายใหม่ ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาว มีอาการเล็กน้อย ตา แ ดง น้ำ มู กไหล ไม่มี ไ ข้ และมี ผื่ น ขึ้นบ้างเล็กน้อย โดยหากมีอาการเหล่านี้ ขอให้ระมัดระวังและให้รีบไปพบแพทย์ หรือพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำหรือตรวจสอบ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ภาพจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เคยลงเผยแพร่บทความ พร้อมอินโฟกราฟิก ของ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ เมื่อ 6 กรกฎาคม 2563 เรื่อง CV-19 กับอาการทางผิวหนัง ระบุว่า ในหลายประเทศพบผู้ป่ว ย CV-19 มีผื่ น ขึ้นที่เท้าหรือนิ้วเท้า (Covid toe) โดยมีลักษณะเฉพาะเป็นตุ่มหรือ ผื่น แ ดง ลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็ก ๆ ขึ้นที่เท้า

หรือบริเวณผิวหนังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย มักพบในกลุ่มผู้ป่ว ย ที่ยังไม่แสดงอาการใด ๆ หรือแสดงอาการน้อยมาก รวมถึงบางรายอาจมีอาการทางเดินหายใจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากเกิดผื่ น ดังกล่าว

การสังเกตอาการ

– มีผื่ น แดงลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็ก ๆ

– มีจุด  เ ลื อ ด ออก

– มีผื่ น บวมแดงคล้ายโร ค ลม พิ ษ

– บางรายอาจมีลักษณะกลุ่มของตุ่มน้ำคล้ายโร ค สุกใส

– เกิดอาการฉับพลัน ร่วมกับอาการมี ไ ข้ ไ อ จ า ม และระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

หากพบอาการผิดปกติทางผิวหนัง รวบกับอาการ ไ ข้ ไ อ หรืออาการทางระบบหายใจอื่น ๆ ควรรีบมาพบแพทย์

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตอาการตัวเอง เพื่อลดการแพร่ ร ะ บ า ด นะคะ

ขอบคุณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย