เปิดไทม์ไลน์ ระหว่าง วันที่ 13 – 21 เมษายน

ล่าสุดวันนี้  28 เม.ย. 64  ทางเพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้มีการอัปเดตไทม์ไลน์เพิ่มเติม สถานที่ เสี่ย ง โค วิ ด -19 ระหว่างวันที่ 13 – 21 เมษายน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวน โร ค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โร คติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10

ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์