เปิดรายชื่อจังหวัด พื้นที่สีแดง ห้ามจัดงานเด็ดขาด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์ CV-19 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังมีผู้ติดเพิ่มขึ้นไม่หยุดล่าสุดวันนี้พบผู้ป่ว ยเพิ่มอีก 9 ราย จากการตรวจหาเชิงรุก รวมผู้ป่วยสะสมจากการระบา ดร ะร อกใหม่จากผู้สัมผัสกลุ่มไปเที่ยวแพจังหวัดกาญจนบุรีและคลัสสเตอร์สถานบันเทิงจากทองหล่อกรุงเทพมหานคร จำนวน 155 รายรักษาหาย 52 รายยังรักษาตัวยู่ 103 รายและคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีก ทำให้ขณะนี้สถานที่กักกันตัวหรือ ( Local Quarantine) โรงแรมกีฬา ซึ่งมีจำนวน 54 ห้องไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานที่กักตักโรงแรมกีฬา เกิดชำรุดต้องเร่งซ่อมแซมทั้งหมดทางจังหวัดได้เร่งหาสถานที่กักตัวเพิ่มอย่างเร่งด่วน

จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 17 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโsค ประชุมด่วน ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา กรรมาธิการโรคติดต่อสภาผู้แทนราษฎร นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของCV-19และออกมาตรการควบคุมการแพร่ร ะบ าดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจาก ศบค.ได้ยกให้สุพรรณบุรี เป็นหนึ่งใน 18 จังหวัดเป็นพื้นที่การแพ ร่ร ะบา ดอยู่ในขั้นสีแดง

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่cv-19 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบผู้ติดอย่างต่อเนื่องจากการตรวจหาเชิงรุกวันนี้พบผู้ติด 19รายผู้ติดที่พบขณะนี้มีทั้งจากกลุ่มที่ไปลงแพที่จังหวัดกาญจนบุรี และคลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อ กรุงเทพ แล้วยังมีผู้ติดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าว ทำให้สถานการณ์ขณะนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามทางทีมสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจหาผู้ติดเชิงรุกแล้วอย่างต่อเนื่อง และเตรียมคัดกรองค้นหาผู้ป่ ว ยในกลุ่มเสี่ยง ระหว่างวันที่ 21- 23 เมษายน 2564 โดยเริ่มจากอำเภอเมือง อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอสองพี่น้อง

ประกาศดังกล่าว