เบื้องหลังการทำงานเจ้าหน้าที่ ต้องผลัดกันงีบหลับ

หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ คือด่านหน้าที่สำคัญในการต่อสู้กับ CV-19 ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เม.ย. นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์ภาพเบื้องหลังการทำงานของพยาบาลในหอผู้ป่วย CV ที่ต้องเข้าเวรผลัดละ 14 วัน ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ต้องผลัดกันหลับ โดย นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติลงเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ “Arak Wongworachat” ระบุข้อความว่า

ยอดผู้ป่ว ย โดยรวมเวลานี้กว่า 85 ราย และมีแนวโน้มเติมมาเรื่อยๆ โดยใช้อาคารผู้ป่ว ย 7 ชั้น แยกออกจากผู้ป่ว ยทั่วไป รับผู้ป่ว ย CV อย่างเดียวแต่ละชั้นรับได้ 28-30 คน โดยจัดเป็นห้องรวม ล็อกละ 6 คน มี 4 ล็อก ได้ 24 คน มีห้องแยกอีก 2 ห้อง ห้องละ 2-3 คน หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ในแต่ละชั้นจัดทีมพยาบาล 2-3 คน ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน แพทย์ 2 คน ดูแลรวมทุกชั้น และจะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม กุมารเวชกรรม รังสี วิสัญญี เวชศาสตร์ฉุ ก เ ฉิ น ทีมบริหาร คอยสนับสนุนที่ศูนย์รักษาผู้ป่ว ย CV ด้านนอก

ผู้ป่ว ย รับใหม่จะต้องถูกประเมินอาการ ความเสี่ยงที่จะเกิดปอ ด บ วม ความรุ น แ รง คัดแยกไว้ที่ล็อกหน้าห้องพยาบาล เพื่อง่ายต่อการจัดการ เมื่อเข้าหอผู้ป่ว ย ทุกรายจะถูกเจ า ะ เ ลื อ ด และเอ ก ซ เ ร ย์ ปอ ด ไว้เป็นเบื้องต้น วัดสัญญาณชีพ มอบอุปกรณ์ติดตามเช่น ปรอทวัด ไ ข้ ดิจิทัล เครื่องวัดออกซิเจนใน เ ลื อ ด ปลายนิ้ว แนะนำการใช้เครื่องวัดควา ม ดั น สอดแขนด้วยตนเอง และการส่งข้อมูลให้ทีมพยาบาลทุก 4-6 ชั่วโมง หากมีผู้ป่ว ย รายใดที่มีระดับออกซิเจนใน เ ลื อ ด ลดลง ก็จะรายงานแพทย์เพื่อเอาเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงมาใช้งานทันที การให้ย า ต้า น ไ ว รั ส หรือ แ บ ค ที เ รี ย อื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่ว ย CV แต่ละระดับความรุ น แ รง ของผู้ป่ว ย แต่ละราย

เมื่อออกไปเตรียมพร้อมเครื่องมือ แต่งกายรัดกุมชุดPPE หน้ากาก N95 ปิดทับด้วยเสื้อกันละอองฝอย เฟซชิลด์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปในห้องผู้ป่ว ย  อาจเจ า ะ เ ลื อ ด ซ้ำในบางราย เสียบสายเครื่องต่อกับออกซิเจน ต่อสายกับผู้ป่ว ย ด้วยความชำนาญ แล้ววัดระดับการเปลี่ยนแปลงค่าออกซิเจนใน เ ลื อ ด เป็นระยะ สังเกตอาการหอ บ เห นื่ อ ย โดยส่วนใหญ่จะดีขึ้น มีบางรายต้องใส่ท่อ ใช้เครื่องช่วยหายใจ

การงานของพยาบาลแต่ละชุด 14 วัน โดยไม่มีการผลัดเปลี่ยนระหว่างทาง เช้า บ่าย ดึก ต่อเนื่องกันไป 24 ชั่วโมง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นต้องออกมาก่อนระหว่างทาง การพักนอนงีบหลับ จึงต้องผลัดกันงีบในแต่ละช่วงเวลา แม้สามารถติดตามได้ทางกล้อง แต่ก็ต้องเข้าไปตรวจด้วยตนเองเพราะบางรายอาการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก จึงมักเห็นภาพการงีบหลับบนโต๊ะทำงานหรือเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งพื้นก้มหน้าฟุบหลับบนเก้าอี้ก็มี แม้จะมีฟูกให้นอน

แต่ก็ไม่เคยปริปากบ่ น ท้ อ ถอย ยังคงทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างแข็งขัน แพทย์เวรจะคอยสั่งการรักษา ปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด เมื่อครบ 14 วัน ผลัดชุดใหม่เข้ามาแทนรับไม้ต่อ ชุดเดิมกักตัวต่อ อีก14 วัน และตรวจหาเชื้ อ ตามเวลาที่กำหนด

เป็นอีกมุมหนึ่งของทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ในหอผู้ป่ว ย CV

ช่วงนี้จึงขอให้อยู่บ้าน ห่างกันไว้ จะช่วยลดความอ่อ น ล้ า ของบุคลากรทางการแพทย์ได้มาก และเอาชนะได้ในไม่ช้า…

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ชื่นชมและให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลทุกคนที่ทุ่มเททำงาน พร้อมกับขอให้ผ่านพ้นวิก ฤ ติ  CVครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

ขณะที่วันที่ 27 เม.ย. ยอดผู้ป่วยใหม่ของ จ.นครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นจำนวน 16 ราย รวมยอดสะสมจำนวน 257 ราย และรักษาหายป่ว ย แล้ว 16 ราย

ขอบคุณ thairath