เตรียมขายได้เลย ราคาทองวันนี้ 18 เม.ย.64 ปรับขึ้นแล้ว

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทองคำ ซึ่งทองคำ ถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและขายได้คล่องเพราะทองคำนั้น มีมูลค่าในตัวอยู่แล้ว ธนาคารต่างๆทั่วโลก ต่างนำทองคำมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศ

ล่าสุดสมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยเปิดตลาดราคาทองคำ ขึ้น50 ดังนี้

ทองแท่ง รับซื้อ 26,100.00 บาท ขายออก 26,200.00 บาท

ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56 บาท ขายออก 26,700.00 บาท

ซื้อทองดูอย่างไรว่า% ไม่ต่ำหรือไม่ใช่ทองปลอม ?

การเลือกซื้อทองควรซื้อกับร้านทอง ซึ่งมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง เพราะมีกฎหมายว่าด้วยฉลาก สคบ.ควบคุมอยู่ แต่วิธีดูทองต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งมีวิธีการดูทอง ดังนี้

1)ดูจากภายนอกโดยดูจากความสมดุลระหว่างน้ำหนัก กับขนาดของเส้น

2)วิธีการเผาไฟ วิธีสามารถเช็กได้ว่า % ทองเป็นอย่างไร โดยมีข้อสังเกตจากการเผาไฟ ถ้าเผาแล้วตัวสร้อยเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือออกดำแสดงว่า % ต่ำมีส่วนผสมอื่นเจือปน

3)วิธีการเช็ก%ทองด้วยเครื่องมือเอกซเรย์วิธินี้ เป็นวิธีที่ไม่ทำให้สินค้าเสียหายและทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ความแม่นยำขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่อง

4)วิธีการถ่วงจำเพาะ โดยใช้เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะหาค่าความหนาแน่น หรือ ความถ่วงจำเพาะ และเทียบว่าเป็นโลหะชนิดใด

5)การ Fire Assay หมายถึงการตรวจสอบทองโดยว่าวิธีหลอมละลายเพื่อให้เนื้อทองผสมเฉลี่ยเป็นเนื้อเดียวกัน และนำไปตรวจพิสูจน์เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทองคำ ซึ่งเป็นวิธีที่มีผลคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบน้อยที่สุด