เช็กเลย 10 จังหวัดต่อไปนี้ มีคนติดเยอะที่สุด

สถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 ในตอนนี้ยังคงแพร่กระจายอย่างหนัก ล่าสุดวันที่ 25 เมษายน 2564 เพจที่ใช้ชื่อว่า ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์รายงานสถานการณ์ 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดcv-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโ ร ค กระทรวงสาธารณสุข

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 64 ณ เวลา 01:00 น.

โพสต์ดังกล่าว

10 จังหวัด

1 กรุงเทพมหานคร 1,078

2 เชียงใหม่ 163

3 นนทบุรี 115

4 สมุทรปราการ 77

5 ชลบุรี 75

6 ปทุมธานี 56

7 นครศรีธรรมราช 55

8 นครราชสีมา 54

9 สุราษฎร์ธานี 54

10 สมุทรสาคร 52