เช็กเลย วิธีตรวจสอบสิทธิ เราชนะ รอบใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและตริดตาม ตรงนี้ต้องบอกว่า ดีมากเลยครับ  ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเราชนะ รับเงิน 7000 บา ท กลุ่มผู้ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน 22 เม.ย.นี้

ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ ได้แก่ หมา ยเลขบัต รประชาชน ชื่อและนามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิด

(ข้อมูลตามบัตรประชาชน) จากนั้นกดที่ปุ่ม ตรวจสถานะ

หากท่านได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่ทางรัฐบาลจะทำการโอนให้ในแต่ละงวด เป็นอันเสร็จขั้นตอน

กรณีที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน

ให้ท่านโทรไปที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผู้ผ่านการคัดกรองจะสามารถใช้จ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564

กรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้

สำหรับกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง

ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ เช็คสิทธิ

ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 9 เมษายน 2564 ท่านสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติรับเงินเยียวย า จาก www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับ กลุ่มคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน(กลุ่ม2)และกลุ่มประชาชนคนทั่วไป(กลุ่ม3) ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 64 นี้ ที่จะเป็นเงินงวดสุดท้ายในรอบนี้

โดยรัฐจะจ่ายให้ 1,000 บาท ทำให้ท่านได้รับเงินรวมกับครบ 7,000 บาท ตามจำนวนที่รัฐบาลได้แจ้งไปล่วงหน้า

ทั้งนี้ที่ผ่านมาการลงทะเบียนมาตรการเราชนะอาจไม่ได้ครอบคลุมกับทุกกลุ่ม ภาครัฐจึงได้แก้ไขด้วยการเปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยจะมีผลต่อ

การใช้รับสิทธิเงินเยียวยาผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งแอพฯเป๋าตังนั้นเป็นช่องทางสำคัญในการใช้จ่ายเงินกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการด้วย ภาครัฐจึงเปิด

รับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ด้วยการนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไปลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย

สาขาธนาคารออมสิน สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย