เชียงรายประกาศแล้ว มาจาก 5 จังหวัดนี้ ต้องกักตัว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะกรรมการฯจังหวัดเชียงราย ที่มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานได้มีคำสั่งที่ 13/2564 ยกเลิกคำสั่งเดิมที่เคยใช้กันมาและแจ้งคำสั่งใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสู ง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คำสั่งคณะกรรมการฯ จ.เชียงราย ฉบับใหม่ ยังระบุอีกว่า กรณีผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและมาจากพื้นที่ควบคุมให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนให้รับทราบเพื่อประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการติดตามตัวผู้เดินทางเข้ามาได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงสังสรรค์ นอกจากนี้ระหว่างอยู่ใน จ.เชียงราย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน อย่างเคร่ งครั ด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์โดยทันที ซึ่งหากผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรบไม่เกิน 20,000 บาท ตาม พ.ร.บ. ปี 2557

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ จ.เชียงราย ยังได้มีประกาศฉบับที่ 51 กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง โดยให้มีการจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด งดการรวมกลุ่มสาดน้ำ เช่น ถนนคนม่วนชุมชนสันโค้งน้อย หาดเชียงราย (พัทยาน้อย) อ.เมืองเชียงราย งดจัดคอนเสิร์ต งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงสังสรรค์ ฯลฯ

ทางด้านสถานบันเทิงนั้นคณะกรรมการยังได้มีคำสั่งที่ 14/2564 ให้สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น.และให้งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด งดการเต้นรำ ฯลฯ ส่วนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ให้จำกัดการเข้าไปใช้บริการไม่ให้แออัดและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่นเดียวกับสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ให้จำกัดผู้เข้าร่วมไม่ให้แออัดด้วย