อัปเดต จังหวัดที่ติดเยอะสุด

ได้มีการตรวจสอบและอัปเดต จากการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -19(ศบค.) ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 รายงาน 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 29 เม.ย. 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1กรุงเทพมหานคร 689 ราย

2สมุทรปราการ 151 ราย 3ชลบุรี 112 ราย 4เชียงใหม่ 89 ราย 5ปทุมธานี 81 ราย

6สงขลา 46 ราย

7สุราษฎร์ธานี 46 ราย

8สมุทรสาคร 39 ราย

9ขอนแก่น 32 ราย

10นครปฐม 30 ราย

ทั้งนี้ น่าจับตา นครปฐม สุราษฎร์ธานี และขอนแก่น ที่พบผู้ติด เ ชื้ อ เพิ่มจากวานนี้ อย่างมีนัยสำคัญ