อย่าลืมลงทะเบียน ระวังเสียสิทธิ์ รับเงิน 43,200 ตลอดโครงการ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับหลายคน หรือว่าคนที่เป็นพ่อแม่ คงสงสัยว่า สำหรับเงินช่วยเหลือเด็กของทางรัฐบาล มีอะไรบ้าง

ซึ่ง เด็ก คือ ผู้ที่มีอายุ 0-6ปี โดยกลุ่มนี้ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดให้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง

สำหรับสิทธิช่วยเหลือเด็กนั้น สามารถขอรับรายได้อยู่ 2 ช่องทางคือ

-เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พ่อแม่มีฐานะยากจน)

-เงินสงเคราะห์บุตร (พ่อแม่มีประกันสังคม)

ซึ่งทั้ง 2 โครงการ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 600 บาท/เดือน จนกว่าเด็กจะมีอายุครบ 6 ปี (ไม่เกินคนละ 43,200 ตลอดโครงการ)

หากครอบครัวไหน ที่ลงรับทั้ง 2 ช่องทาง ก็จะได้รับรวมกันทั้งหมด 1,200 บาท/เดือน

หากครอบครัวใด มีลูก 4 คน จะต้องเอาสิทธิของพ่อ 3 คน และอีกคน ใช้สิทธิของแม่ ในการรับเงินนี้

***หากบุตรจากไป หรือยกบุตรให้คนอื่น ตามกฏหมาย / บุตรครบ 6 ปี จะหมดสิทธิ รับเงินต่อทันที

*** หรือประกันสังคมสิ้นสุดลง เงินนี้จะหมดสิทธิทันที

สถานที่ติดต่อ

-โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เทศบาล

เขต

อบต

-โครงการเงินสงเคราะห์บุตร

ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท

สำนักงานประกันสังคม

หากครอบครัวใด มีลูก 4 คน จะต้องเอาสิทธิของพ่อ 3 คน และอีกคน ใช้สิทธิของแม่ ในการรับเงินนี้

***หากบุตรจากไป หรือยกบุตรให้คนอื่น ตามกฏหมาย / บุตรครบ 6 ปี จะหมดสิทธิ รับเงินต่อทันที

*** หรือประกันสังคมสิ้นสุดลง เงินนี้จะหมดสิทธิทันที

สถานที่ติดต่อ

-โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เทศบาล

เขต

อบต

-โครงการเงินสงเคราะห์บุตร

ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท

สำนักงานประกันสังคม