หลวงเตี่ย พระครูอาวุโส ละสังขารแล้ว สิริอายุเลขมงคล

ถือเป็นเรื่องเศร้าสำหรับบรรดาศิษยนุศิษย์ที่เคารพและศรัทธาในพระครูจันทสุวรรณาภรณ์ เพราะเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (สุเทพ) หรือหลวงเตี่ย เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) วัดบรรหารแจ่มใส อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พระครูอาวุโสของอำเภอด่านช้าง ได้ ม ร ณ ภาพด้วย โ ร ค ประจำตัว สิริอายุ 84 ปี พรรษา57 สร้างความอาลัยให้ศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ มีอาการ อา พ า ธ ด้วย โ ร ค ประจำตัว และน้ำตาลใน เ ลื อ ด สูง พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด่านช้าง และเมื่อเวลา 06.40 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2564 หั ว ใ จ ล้ ม เ หลว มรณะภาพอย่างสงบ จากอาการน้ำท่วม ป อ ด

สำหรับ ประวัติพระครูจันทสุวรรณาภรณ์ ชื่อเดิม นาย สุเทพ เทพชัยวรคำแหง เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2480 บิดาชื่อ นายใต๋ แซ่เหลี่ยว มารดาชื่อ นางโอ้ย แซ่จึง พื้นแพชาวตำบลบ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม อุปสมบท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย) วัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีใน ปี2510 ฉายา สิริจนฺโท สอบนักธรรมชั้นเอก สังกัดสำนักศาสนาศึกษา วัดวิมลโภคาราม

พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (สุเทพ) หรือหลวงเตี่ย

ทางด้านการปกครองสงฆ์ ปี 2525 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลด่านช้าง ปี 2530 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง ปี 2545 พระอุปัชฌาย์ ปี 2550 เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต1 โดยอนุโลมตามบ้านเมือง สมณศักดิ์ ปี2547 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะชั้นโทที่ พระครู จันทสุวรรณาภรณ์

ต่อมา ปี 2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะชั้นเอกที่ราชทินนามเดิม โดยพระครูจันทสุวรรณาภรณ์ เป็นพระอาจารย์ที่มีความเมตตาสูงจึงเป็นที่รักและเคารพศรัทธาของบรรดาชาวบ้านใน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความอาลัยกับการมรณะภาพ หลวงเตี่ย พระครูอาวุโส พระเกจินักพัฒนาแห่งเมืองสุพรรณบุรี ด้วยนะคะ