หนุ่มเมืองตาก จากกลุ่มคลัสเตอร์ทองหล่อ ดับเป็นรายแรกแล้ว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้ อ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยในส่วนของจังหวัดตากนั้น ขณะนี้มีผู้ป่ว ย สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย โดย 11 รายทำการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทำการรักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลแม่สอดจำนวน 2 ราย โดยในกลุ่มคลัสเตอร์ทองหล่อ ซึ่งเป็นการแพร่ ร ะ บ า ด ของ CV-19 รอบที่ 3 พื้นที่จังหวัดตาก มีผู้ป่ว ย รายแรก คือนายอัจฉริยะ ทรัพย์เชิดชู อายุ 38 ปี

อาชีพโปรแกรมเมอร์ มีอาการ ไ อ คั น คอ ปว ด เมื่อ ย ตัว มีประวัติเมื่อวันที่ 19 มึ.ค. อยู่ที่ร้าน คริสตัล ทองหล่อ กทม. จากนั้นวันที่ 1 เม.ย. ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปที่ชัยภูมิด้วยรถยนต์ส่วนตัว พบกับญาติ และเดินทางมาที่บ้านในอำเภอเมืองจังหวัดตาก ก่อนมีอาการ ไ อ คั น คอ ปว ด เมื่อ ย ตัว และมีประวัติอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยง จึงเข้าตรวจ เชื้ อ CV-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผลการตรวจติดเชื้ อ CV-19

ทางคณะแพทย์จึงได้มารับตัว เข้าทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งนี้ได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 7 ราย และผู้สัมผัสเสียงต่ำจำนวน 4 คน พบว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งเป็นญาติ จำนวน 3 คน คือพี่สาว พี่เขยและหลานชาย มีเชื้ อ CV-19 และได้ทำการ รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. อย่างไรก็ตาม แรกรับอาการของผู้ป่ว ย รายนี้ยังคงปกติ สามารถพูดคุยตามปกติ แต่เนื่องจากมีน้ำหนักตัว ประมาณ 140 กิโลกรัม มีโร ค ประจำตัว ได้แก่

โร ค เ บ า ห ว า น ค ว า ม ดั น ทำให้อาการของโร ค ปะทุ รุ น แ ร ง และในวันที่ 11 เม.ย. ผู้มีอาการทรุ ด หนักต้องใช้ท่อช่วยหายใจ ไม่รู้สึกตัว และล่าสุดเช้านี้ (16 เม.ย.) มีรายงานว่าผู้ป่ว ย รายนี้ ได้เสียชีวิตแล้ว นับเป็นผู้ป่ว ย CV-19 รายแรกของจังหวัดตากที่เสียชีวิต ในการแพร่ ร ะ บ า ด ของ CV-19 รอบกลุ่มคลัสเตอร์ทองหล่อ ทั้งนี้ รายการชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการนั้นจะได้แถลงโดย ศบค.ต่อไป

ขอบคุณ ข่าวช่องวัน