ส่องเลขทะเบียนรถพระที่นั่ง ในหลวง เสด็จฯส่วนพระองค์ พร้อม เจ้าคุณพระสินีนาฏ

อีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราก็จะได้รู้ผลการออกรางวัลประจำวันที่ 16 เม.ย.64 แล้ว ซึ่งโค้งสุดท้ายนี้หลายคนเลขทะเบียนรถพระที่นั่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ โดยการนี้ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีโดยเสด็จด้วย โดยการนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงชี้พระดัชนีที่พระบรมฉายาลักษณ์คู่(ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกับท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี) และพระองค์ทรงจำคณะแอดมินได้

ในหลวง

ในหลวง ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯพร้อม เจ้าคุณพระ เป็นการส่วนพระองค์

เจ้าคุณพระฯ

ทั้งนี้ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอบคุณ กลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี