สุดงง ทำงานเทศบาล แต่เงินเดือนไม่ออก 12 คน

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ใน จ.นนทบุรี ว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลจำนวน 11 คน สังกัดสำนักปลัด ได้รับความเดือ ดร้อนยังไม่ได้รับเงินเดือน ทำให้ครอบครัวได้รับผลกระทบขาดสภาพคล่องในเรื่องการใช้จ่าย เกิดปัญหาต่อบุคคลในครอบครัว รวมทั้งจ่ายห นี้สินล่ าช้า ทำให้ธนาคารมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งเรื่องดังกล่า วคาดว่าเกิดจากการกลั่นแกล้งกัน ทั้งนี้ตนได้ดำเนินการแจ้งความไว้ที่ สภ.ปลายบางและร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

นางรชย า รัตนสีมา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เปิดเผยว่า สำนักปลัดมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 27 คน ตนได้ทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนพร้อมกันทั้งหมด โดยปกติถ้ามีข้อผิ ดพล าดฎีกาจะถูกส่งกลับมาให้ตรวจสอบภายใน 3 วัน แต่ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนประจำเดือน มี.ค.64 ไม่ได้มีการตีกลับมา จนกระทั่งวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 11.00 น.เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนได้ถูกตีกลับมาจำนวน 12 คน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักปลัด 11 คน รวมตนเองด้วยเป็น 12 คน เป็นเงินทั้งหมด 2 แสนกว่าบาท พร้อมทั้งมีข้อความว่า 1.วางฎีกาขาด 2 คน 2.ให้ดำเนินการให้ครบด้วยเพื่อทำการเบิกจ่ายให้ครบทุกคน 3.ไม่ทราบว่าเป็นเจตนาหรือดำเนินการผิดพล าด 4.ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องเพราะพนักงานทุกคนได้รับความเดื อดร้อน

นางรชย า กล่ าวต่อว่า ตนมองว่าเรื่องนี้เป็นการกลั่นแกล้งกัน เพราะถ้าฎีกาผิ ดพล าดตามก ฏต้องตีกลับมาสอบถามภายใน 3 วัน แต่นี่รอจนถึงวันเงินเดือนออกถึงจะส่งเรื่องกลับมาซึ่งก็ไม่ทันแล้ว ปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว และเรื่องที่ขาดฎีกาไป 2 คนก็เพราะมีเหตุผลไม่ใช่การผิ ดพล าด ถ้าสอบถามมาเร็วก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ ตอนนี้ลูกน้องตนทั้ง 11 คนเดื อดร้อนหนัก ไม่มีเงินใช้จ่าย ไม่มีเงินใช้ห นี้สิน ตนต้องไปกดจากบัตรเครดิตมาให้ลูกน้องยืมไปใช้ที่จำเป็นก่อน

ทางด้าน เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ ที่ทำงานมา 20 ปี กล่ าวทั้งน้ำตาว่า ตนรับผิดชอบให้เงินเดือนพ่อเดือนละ 3,000 บาท ก็ยังไม่ได้ให้ ไม่รู้จะบอกพ่อยังไงว่าไม่ได้รับเงินเดือน ตอนนี้ตนไม่มีเงินสามีให้เงินใช้ แต่ก็ไม่กล้าขอไปให้พ่อเพราะพ่อตน ตนต้องรับผิดชอบเอง สำหรับปัญหาเรื่องนี้เกิดจากผู้บริหาร ทำงานมา 20 กว่าปีไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ อย ากให้แก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ใช่คิดจะแกล้งใครก็แกล้ง

ขณะที่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง กล่ าวว่า ตนต้องรับผิดชอบดูแลพ่อแม่ด้วย แต่ก็ไม่ได้บอกท่านว่าเงินเดือนไม่ออก ตนเอาเงินสำรองจ่ายให้ท่านไปก่อน ส่วนเรื่องอื่นก็ขอยืมเงินหัวหน้าไปใช้ก่อน ปกติการออกเงินของเจ้าหน้าที่ตามบัญชีกลางจะออกทุกวันที่ 26 เมื่อเกิดปัญหาเงินเดือนไม่ออกเจ้าหน้าที่ที่เงินเดือนน้อยเดื อดร้อน ห นี้บัตรเครดิตธนาคาร ค่าใช้จ่ายของลูก และใช้จ่ายในบ้านก็เกิดปัญหาตามมา

เบื้องต้นได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถ้าพบความผิดปกติจะดำเนินการตามระเบียบต่อไป