สมุทรปราการ เริ่มวิกฤติ เตียงไม่พอ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 เมษายน เพจ สมุทรปราการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กลุ่มงานควบคุม โ s ค ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการแจ้งว่า สถานการณ์เตียงรับผู้ป่ว ยเข้ามารักษาต่อของ โรงพย า บาลจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ค่อนข้างวิกฤตขอให้ผู้ ป่ ว ย CV19 รอการติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ กำลังเร่งประสานงานทุกวิถีทางเพื่อหาเตียงให้ท่านได้รับการรักษา

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก สมุทรปราการ

เตียงไม่พอ

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สมุทรปราการ