สธ.แจงแล้ว กรณีสาววัยรุ่นสิ้นใจ หลังรับวัคซีนซิโนแวค

กลายเป็นประเด็นที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยวันนี้ (27 เม.ย.2564) นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโร ค  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชี้แจงในช่วงหนึ่งของการแถลงสถานการณ์การระบาดของ cv-19 ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2564 ต่อกรณีของ สาววัย 23 เสียชีวิตหลังฉี ด วัคซีนซิโนแวค

โดยนายแพทย์ทวีทรัพย์ กล่าวว่า ผู้เสียชีวิต อายุ 23 ปี ภูมิลำเนาอยู่ จ.สมุทรสาคร แต่พำนักอยู่ที่ จ.ปทุมธานี และได้เข้ารับการฉี ด วัคซีน ณ รพ.แห่งหนึ่งใน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 64 โดยหลังฉี ด วัคซีนไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ต่อมาวันที่ 22 เม.ย. เวลา 09.00 น. ผู้เสียชีวิตรับประทานเสริมอาหาร ไม่ทราบชนิด จากนั้นเริ่มมีอาการปว ด ศีรษะ รุ น แรง อา เ จี ยน จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่ง ต่อมามีอาการเพิ่มขึ้นทางระบบป ร ะ ส าทตามลำดับ และได้เสียชีวิตในวัดถัดมา

ซึ่งผลการสอบสวนและการดำเนินงานเบื้องต้น มีการนำเคสดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์จากข้อมูลการสอบสวนและประวัติ โดยมีความเห็นว่า เนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นเป็น อาการทางระบบป ร ะ ส าท (Encephalopathy) โดยผู้เสียชีวิตมีอาการปว ด ศีรษะ รุ น แ รง ต่อมาผู้ป่ว ย แสดงท่าทางแป ล กๆ ทำมือคล้ายรำ ซึ่งอาการผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 30 นาที เพราะฉะนั้นคณะกรรมการจึงมีความคิดเห็นในเบื้องต้นว่า อาการของผู้ป่ว ย รวมถึงการเสียชีวิตไม่น่าจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัคซีน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัย จึงได้ขอให้มีการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม คือ ชันสูตรผู้เสียชีวิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการชันสูตรในเรื่องของการเจ็ บ ป่ว ย เพิ่มเติม เมื่อได้ผลเป็นอย่างไรก็จะมีการนำเข้าสู่ที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณากันอีกครั้ง

สรุป การเสียชีวิตของหญิงรายดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนซิโนแวค เป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าเกิดจาก เหตุการณ์ร่วมโดยบังเอิญ สาเหตุที่เสียชีวิตคาดว่าน่าจะเกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ทำให้เกิดอาการ ซึ่งจะต้องรอการวินิจฉัยต่อไป